BYGG

– Et makkverk, kan ikke flikkes på

Kritikken mot forslaget til revidert byggteknisk forskrift blir stadig sterkere. Norsk Varmepumpeforening mener direktoratet blander krav til materialer og energibruk, og sier arbeidet må starte på nytt.

Bård Baardsen og Novap håper at den nye regjeringen, med Jonas Gahr Støre som statsminister vil stille byggenæringen overfor strengere krav om både klimagassutslipp og energibruk
Bård Baardsen og Novap håper at den nye regjeringen, med Jonas Gahr Støre som statsminister vil stille byggenæringen overfor strengere krav om både klimagassutslipp og energibruk Foto: Joachim Seehusen
21. sep. 2021 - 12:00
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Regjeringen Solberg har lagt frem et forslag til justert teknisk forskrift for bygg, gjerne omtalt som TEK. Høringsfristen går ut 30. september, på et eller annet tidspunkt blir det forretningsministeriet Solberg som får kravene til endringer i fanget. Alt tyder på at den oppdaterte forskriften blir lagt frem av regjeringen Støre.

For Norsk Varmepumpeforening, Novap, gir det håp.

– I hvert fall for noen  av de nye regjeringspartiene er dette veldig viktig. Det må bli en helt ny runde, det som er lagt frem nå er et makkverk som ikke kan flikkes på, sier Bård Baardsen, rådgiver for politikk og rammevilkår i Novap.

Han sier det ikke nødvendigvis vil kreve veldig mye tid.

– Kanskje det opprinnelige forslaget fra Direktoratet for byggkvalitet, Dibk, er godt nok til å brukes, jeg har ikke sett det, sier Baardsen.

Ber om skjerpete krav

Forslaget Baardsen viser til ble endret av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, det opprinnelige forslaget hadde blant annet erstattet bruken av beregnet netto energibruk med levert energi. Målet med endringen av TEK er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra bygg, alt som har skjedd, etter at den avtroppende regjeringen har redigert forslaget, er at det innføres krav til utbygger om å lage et klimagassregnskap, men kun for det som er over bakken.

Baardsen og Novap er positive til å stille krav til klimagassutslipp fra materialer.

– Men det kan ikke være slik at om man kutter utslipp fra materialer så er de greit å bruke mer energi. Det er resultatet av at de har lagt utslippskravene i kapittel 14, som handler om energi. Vi må skjerpe kravene både til utslipp og energibruk.

Novap oppfatter at det nå nærmest er blitt et mantra at energibruken i nye hus er så lav at det nesten ikke betyr noe. Multiconsult har. på oppdrag fra Novap, beregnet at nye bygg ført opp etter nye TEK20 vil trenge 22 TWh i 2050, dersom de varmes opp elektrisk.

Baardsen sier det ikke finnes god statistikk for bygg i Norge, så ingen vet hvor stor andel som har elektrisk oppvarming. I 2016 forsvant et krav om at for bygg over 500 kvadratmeter skulle 60 prosent av energien dekkes av biobrensel, varmepumper eller fjernvarme.

Vil ha levert energi inn i TEK

– Etter den endringene ser vi en trend mot økt bruk av elektrisk oppvarming. Myndighetene mente vi hadde mer enn nok elektrisitet, til tross for at elektrifiseringen av samfunnet gir stort behov for elektrisitet.

Novap ønsker at TEK skal sette krav til levert energi, da vil bruken av egen lokal produksjon som solceller eller varmepumper bli mer interessant for utbyggere. I tillegg ønsker foreningen strengere rammekrav for energibruk. Baardsen viser til rapporten fra Multiconsult og sier at om rammekravene skjerpes med 50 prosent vil det føre til at behovet for elkraft til bygg vil reduseres fra 22 til 11 TWh i 2050.

Baardsen sier at det er et viktig poeng at Norge er det eneste landet i Europa med en TEK som ikke gir insentiv for bruk av varmepumpe.

Ifølge Baardsen er ikke Novap alene om sin kritikk. Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om hvor kritisk Veidekke er til at alt under bakken er unntatt.

– Mange vi snakker med er rett og slett sjokkerte over hvor dårlig forslaget er. Dessverre er det typisk for Norge å ligge langt bak andre land når det gjelder utvikling av regler.

Han viser til at EU innførte krav til nesten nullenergibygg i 2010, for elleve åre siden. I Sverige er reglene innført for flere år siden. EU stiller krav om at det skal lages planer for hvordan målene skal nås ved omfattende rehabilitering av eldre bygg.

– I Norge har vi ikke engang en definisjon som sier hva et nesten nullenergibygg er.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.