KRAFT

- Et løftebrudd fra regjeringen

EBL skifter navn til Energi Norge 12. november 2009. Siri Meling, Høyre.
EBL skifter navn til Energi Norge 12. november 2009. Siri Meling, Høyre. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Trond Gram
24. feb. 2010 - 16:39

Den anstrengte kraftsituasjonen i Møre og Romsdal og Trøndelag skaper trøbbel for industrien og forbrukerne, i form av ekstra høye kraftpriser.

På kraftbørsen NordPool var gjennomsnittlig strømpris i januar i Midt-Norge 54 øre/kWh, mens den i Sørøst-Norge og Sørvest-Norge var henholdsvis 41 øre/kWh og 38 øre/kWh.

Nå krever Høyre at regjeringen tar grep for å forhindre en forsyningskrise i kraftforsyningen i de to fylkene.

– Ikke tilfredsstillende

Partiet påpeker at det ikke vil bli tilfredsstillende forsyningssikkerhet i regionen før overføringslinjen mellom Ørskog og Fardal er på plass, og det skjer tidligst i 2014.

– Frem til den tid er det behov for å sette i verk tiltak som kan gi økt kraftproduksjon, slik at man unngår urimelig høye strømpriser i denne delen av landet i forhold til resten av landet, og i ytterste konsekvens at man må ta i bruk de mobile gasskraftverkene for å unngå en strømkrise, skriver partiet i et Dokument 8-forslag.

Nå mener partiet at regjeringen må utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for å avverge en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal, og legge denne frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2010.

Lovet handlingsplan

En handlingsplan for kraftsituasjonen i Midt-Norge ble lovet av daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen allerede i juni 2006, under behandlingen av et forslag om en slik plan fra Børge Brende, Ivar Kristiansen og Petter Løvik.

– Denne lenge lovte handlingsplanen ble imidlertid ikke lagt frem i løpet av hele foregående stortingsperiode, verken av statsråd Enoksen eller noen av hans to etterfølgere som olje- og energiminister i den rød-grønne regjeringen. Dette er et løftebrudd overfor Stortinget, påpeker partiet.

– Det er derfor fortsatt behov for en handlingsplan for å møte denne situasjonen.

Opprusting og nybygging

Høyre viser til at økt kraftproduksjon blant annet kan skje gjennom økt utnyttelse av vannkraftens potensial i regionen, både i form av utvidelser eller opprustning av eksisterende vannkraftproduksjon og skånsomme nye vannkraftutbygginger, samt gjennom økt utnyttelse av vindkraftpotensialet.

– Siden det tar tid å bygge både ny produksjonskapasitet så vel som å styrke linjenettet haster det med konkrete tiltak, heter det i forslaget.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.