NYHETER_BYGG

Et IT-bilde på suksess

21. sep. 2000 - 11:57

Etter oppkjøp og fusjoner over landegrensen regner selskapet, som nå heter Proxima ASA, med å ha 25 prosent av verdensmarkedet, mens mer kjente navn som Philips, Sony og Hitachi bare har ti til tolv prosent hver. Utvikling og produksjon av prosjektørene skal fortsatt foregå i plankebyen.

Det begynte i det små med svært enkle LCD-plater i sort-hvitt til å legge oppå en overheadprosjektør. Den gang kunne det være vanskelig å se bildet, og verre ble det etter hvert som LCD-en ble for varm. Da var det bare å kjøle den litt ut av vinduet og fortsette igjen så lenge noen kunne se bildet. I dag ligger imidlertid prosjektørene helt fremst i markedet, og utviklingsmiljøet i plankebyen Fredrikstad er helt i verdenstoppen.

For halvannet år siden kjøpte ASK selskapet Proxima i USA og overtok dette navnet. Proximo var et rent handelsselskap uten egen produksjon av prosjektørene. Nå er Proxima ASA inne i en fusjonsprosess med markedslederen InFocus, som holder til i Wilsonville i Oregon. Ved årsskiftet skal fusjonen være gjennomført. Da skal bedriften hete InFocus, mens Proxima og ASK vil være varemerker.

Milliardmarked

I år 2000 er verdensmarkedet for prosjektører beregnet av World Wide Data Group til i overkant av 1,5 millioner enheter, og det vokser fremdeles med mellom 30 og 50 prosent i året. Den store delen av markedet er dataprosjektører til bedrifter. Men når hjemmekinomarkedet tar av, vil det sannsynligvis vokse mye mer.

– På tross av at ingen ennå selger enheter som bryter den magiske 2000 dollar-grensen, opplever vi en slik vekst, sier salgssjef Henrik Breda i Proxima. Veksten er ikke bare et spørsmål om pris. Utfordringen er ifølge Breda like mye å få fortalt markedet hva de nye prosjektørene er gode for, og hva de kan brukes til.

ASK har helt siden starten vært en slags kjerringa mot strømmen. Ikke bare begynte de med utvikling og produksjon i Norge, men de har også hoppet bukk over den forretningsmessige læresetningen som sier at du bør beherske hjemmemarkedet før du gir deg i kast med eksporten. ASK eksporterte friskt fra første stund. Tyskland og Japan ble de store markedene. Ved en anledning hadde den lille norske bedriften hele 25 prosent av det japanske markedet.

Satser i Norge

I Fredrikstad har bedriften bygd opp en komplett infrastruktur for utvikling og produksjon av prosjektører. På tross av at Silicon Valley sikkert anser stedet som IT-verdenens Ultima Thule, fins et av verdens fremste miljøer på den gamle verkstedstomta til Fredrikstad Mekaniske Verksted. Etter hvert som markedet for selskapets produkter øker, har Proxima et nesten kontinuerlig ekspansjonsbehov.

– Vi begynte planleggingen av den nye fabrikken for to år siden. I fjor sommer ble den innviet, sier fabrikksjef Eivind Pettersen. Fabrikken har kapasitet til å produsere mer enn 10000 prosjektører i måneden, men markedet vil ha mer. Nå er bedriften i full gang med neste byggetrinn, som er like stort som det siste, men som vil mer enn fordoble kapasiteten fra februar neste år.

Økt foredling

– Det fordoblede arealet vil gi oss mye større fleksibilitet og gjøre det mulig å foredle produksjonsprosessen i langt større grad. Fusjonen med InFocus gjør også at vi kan hente verdifull kompetanse fra USA på dette området. Selve monteringsprosessen er stort sett manuell i dag, men etter hvert som produksjonen øker, kan det være lønnsomt å automatisere deler av den med robotteknologi.

Pettersen har en innbitt tro på at Proxima skal kunne konkurrere med hvem som helst, hvor som helst med produktene, og han tror like innbitt på å produsere i Norge. – Når vi klarer å designe produkter med kunnskap og innovasjon som gjør at de ligger fremst i verden, hvorfor skal vi ikke også kunne produsere dem her? Utfordringen er bare å være like innovative på dette området. Vi konkurrerer nemlig like mye på produksjonsevne som på design.

På lang sikt kan det være aktuelt å sette ut produksjon av de virkelig store volumene til lavkostland. – Vi er ikke i nærheten av de volumene dette markedet vil kreve i fremtiden. På lang sikt tror jeg den viktigste rollen for både oss her i Fredrikstad og anlegget i Wilsonville vil bli å starte opp produksjonslinjene av nye produkter og sørge for at alle feil lukes ut, for deretter å overføre dem til lavkostland. Vi må tørre å satse nå for å lykkes i morgen, sier Pettersen.

Made in Fredrikstad

Selv om lønnsnivået er høyt i Norge, er ikke det noe stort hinder for produksjon av slik høyteknologi, mener Pettersen. Det viktigste er tilgang på komponenter og kompetanse. Lønnsdelen av hver prosjektør betyr lite for konkurranseevnen. Det er først når lavprissegmentet kommer i gang, at lønnskostnadene blir betydningsfulle.

Tilgangen på kompetanse er en kontinuerlig utfordring. Proxima har bygget opp et meget godt, og svært tverrfaglig designteam. Ekspertise innen elektronikk og optikk i verdensklasse er vesentlig for konkurranseevnen.

– På tross av at det finnes eksperter i Norge, har det av å til vært en utfordring å få folk til å flytte fra Oslo til Fredrikstad. Etter som vi har vokst til å bli verdensledende på vårt område, er det imidlertid mange som gjerne vil jobbe her.

Pettersen skulle gjerne se at det ble satset mer på utdanning av ingeniører og fagfolk i Norge. – Mangelen på folk med riktig utdannelse kan raskt bli en enda større knapphetsfaktor for bedrifter som vil satse, sier han. Proxima samarbeider tett med Høgskolen i Østfold for å få nok fagfolk og presenterer seg hvert år på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen for å lokke til seg eksperter.

Fleksible underleverandører

Bedriften har i dag 500 ansatte, men sysselsetter langt flere når underleverandører og tjenesteytere legges til. Blant andre er det den velkjente nabobedriften Mascot som står for produksjonen av kraftforsyninger til prosjektørene.

Pettersen medgir at det ikke alltid er like lett å være underleverandør for en bedrift som Proxima. – Vi introduserer tre til fire nye modeller i året, og hver modell er ikke lenge på markedet. Derfor må underleverandørene være like fleksible som vi er, både i design og produksjonsfasen.

Proxima designer og produserer selv all elektronikk i prosjektørene. – Intelligensen i produktene våre ligger i elektronikken og den kompetansen er så viktig oss at vi har valgt å holde den innen selskapet. Optikken designes av våre fagfolk, men produseres i utlandet.

Proxima har satset på miljø fra første stund i planleggingen av den nye fabrikken. Selskapet har meget god erfaring i å samarbeide med lokale myndigheter på dette området, og i planleggingen er det tatt høyde for nåværende og fremtidige miljøkrav.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.