FAGARTIKLER

Et hav av muligheter"Blodbadet" blir større og dypere jo mer ressurser som er nødvendig for å utvikle teknologien. Hvis norske gründere kunne bli flinkere til å ta i bruk allerede tilgjengelige teknologirettigheter, istedenfor å utvikle fra grunnen av, kan vi gjøre det enkelte "blodbad" mye mindre. Når inntektene begynner å komme, kan man så videreutvikle teknologien i den retning man ønsker.

Vil gjøre alt selv

Etter å ha vært i Silicon Valley et halvt år, begynner man å få et visst bilde av forskjellene mellom Norge og Silicon Valley. I Silicon Valley viser tall at bare ca. 2 prosent av teknologiutviklingen reelt sett kan sies å skape ny teknologi. De resterende 98 prosent er videreutvikling av teknologi som allerede finnes.

Jeg har ikke sett tilsvarende tall for Norge, men har likevel en sterk fornemmelse av vi i Norge aller helst vil utvikle teknologien helt fra grunnen av, selv. Vi er ikke spesielt flinke til å sjekke ut om det allerede foreligger teknologi som er tilgjengelig. Selv om det ligger mye verdifull kompetanseutvikling i å gjøre ting selv, er det mitt inntrykk at vi i Norge burde være flinkere til å sjekke ut hva som allerede finnes, før vi setter igang nye utviklingsprosjekter.

Mye tilgjengelig teknologi

I Silicon Valley er det flere kilder til intellektuelle rettigheter, som også norske miljøer kan få tilgang og rettigheter til, med tanke på videreutvikling. De fleste universitetene har "technology transfer offices", der man kan få lisensrett til teknologi til en meget billig penge. Department of Defense og Department of Energy sitter på teknologi som de gjerne vil ha kommersialisert. Nasa har vært under politiske press i mange år for å gjøre teknologien de har fått offentlige penger til å utvikle tilgjengelig for allmenn utnyttelse og kommersiell bruk.

Girvan Institute of Technology er et nytt selskap som har base i Nasa Research Park i Silicon Valley og som er finanisiert av bl.a. Nasa. Girvan har avtaler med Nasa, Department of Defense, Department of Energy og andre statlige institusjoner for å bidra til kommerisalisering av teknologirettighetene. Ca. 50 oppstartsbedrifter er nå tilknyttet Girvan, halvparten har kontorlokaler hos Girvan, resten har en mer perifer, internettbasert tilknytning.

Norske selskaper, som ønsker å etablere kontor i Silicon Valley, kan gjøre dette hos Girvan. Innovasjon Norge har etablert en samarbeidsavtale med Girvan for gjøre teknologien som Girvan sitter på, tilgjengelig for norske selskaper; både større bedrifter, SMB-er, FoU-institutter og forskningsparker. Girvan kan også bidra til leveranser fra norske teknologibedrifter til sine samarbeidspartnere. For å gjøre samarbeidsavtalen kjent i Norge arrangererte Innovasjon Norge et seminar i Oslo 17. mars.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.