Et halvt år til med dårlig lyd

Det tar lengre tid å få HD Voice inn i telenettet enn Telenor hadde trodd.