SAMFUNN

- Et flaggskip

Harg-utvalgets nylig avlagte rapport er kjærkommen lesning for norske forskere. Dette internasjonale utvalget har evaluert Institutt for energiteknikks (IFE) Halden-prosjekt. Utvalget er imponert over IFEs kvalitet og sier at Haldenprosjektet er et flaggskip for Norge i det internasjonale FoU-samfunnet.

– Det er oppmuntrende å konstatere at utvalget finner at IFEs Halden-virksomhet, og særlig Haldenprosjektet, er relevant og holder meget høy internasjonal faglig standard, sier IFEs administrerende direktør Kjell Bendiksen.

Deltakerne i Halden-prosjektet har kompetanse innen sikkerhetsteknologi som har hatt stor betydning både for myndigheter, operatører og industri.

– Vi har dessuten en meget dyktig og internasjonalt orientert stab, sier Bendiksen. Prosjektet har hatt stor betydning for den næringsrettede oppdragsforskningen ved IFE i Halden, som er tredoblet i løpet av 90-årene.

Medlemmene i Harg-utvalget har vært, i tillegg til lederen: Jarl Forstén, VTT Finland, Gianni Frescura, OECD NEA Paris, Kersti Dahlgren Persson, IAEA Wien, Philip Hutchinson, professor, Cranfield University, UK, Richard W. Stratton, Nordostscweizerische Kraftwerke AG,. Sveits og Arnold K. Hanssen, tidligere Marintek (sekretær).

Les mer om: