Elektrifisering av skip

– Et alvorlig feilgrep hvis elektriske oljeskip ikke får grønt stempel

Rederiforbundet lobbyerer mot nye EU-regler.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. Bak til venstre ligger supplyskipet Viking Energy som skal få installert en ammoniakkdrevet brenselcelle om bord.
Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. Bak til venstre ligger supplyskipet Viking Energy som skal få installert en ammoniakkdrevet brenselcelle om bord. (Foto: Tore Stensvold)

Rederiforbundet lobbyerer mot nye EU-regler.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Nylig skrev TU at elektriske skip som frakter fossilt brennstoff ikke vil kvalifisere som grønt i EUs kommende regelverk for grønn finans, kalt taksonomien. Dette vil påvirke hva banker og investorer kan tilby av finansiering og lån.

Harald Solberg i Norges Rederiforbund mener det vil være et alvorlig feilgrep å innføre den klassifiseringen som er foreslått nå.

– Da kan vi risikere at ikke får finansiering til den omstillingen vi skal gjennom. Hvis man ikke finansierer reisen til nullutslipp, kommer man heller ikke fram, sier Solberg.

Lasteskip kan også frakte andre varer

Han peker på at skip som kan frakte kull, kan også frakte grus eller korn. 

– Man kan ikke regulere skip ut fra hva som er i lasterommet, men ut fra hva skipet slipper ut. Et skip som frakter olje kan også andre flytende laster. Skip som driver med installasjon innen olje og gass, kan også installere havvind. Derfor gir ikke denne typen oppdeling mening, sier Solberg.

Skip som kan frakte kull, kan også frakte grus eller korn

Harald Solberg, Rederiforbundet

Han mener at olje- og gassnæringen er framoverlente og driver teknologisk nyvinning som kan brukes på andre skip senere. Solberg viser til at Eidesviks arbeid med å bygge om et skip til å kunne kjøres på ammoniakk, har interesse innen flere sektorer.

Han sier at både det norske og det europeiske Rederiforbundet nå jobber for å få EU til å ta hensyn til dette.

– Hvis ikke slikt arbeid premieres, begås det en stor feil, sier Solberg.

Les også

– La lock-in være rederens problem

EUs mål er blant annet å unngå grønnvasking og unngå lock-in, altså at selskaper og stater brenner inn med infrastruktur som det ikke lenger er bruk for. Solberg er mindre bekymret for dette.

– Lock-in er i tilfelle rederens problem, så det burde overlates til markedet å eventuelt bygge om skip til ny bruk. Myndighetene skal være varsomme med å si hva skip kan ombygges til. Slik utkastet er nå, er den fleksibiliteten for svak og man risikerer at det beste blir det godes fiende.

De nye reglene gjelder finanssektoren, og kan bli grunnlaget for hva banker kan finansiere og ikke. Hva som defineres som grønt og ikke, vil derimot ikke påvirke de nasjonale utslippstallene.

Solberg sier at han generelt støtter arbeidet med taksonomien, og at han forstår at det virker logisk å ikke definere oljetankere som grønne.

– Men det er ikke slik markedet er. Mange skip kan brukes til flere transportoppdrag. Er et RORO-skip grønt hvis det bare frakter elbiler? Er det bedre å installere en oljeplattform med et elektrisk skip, enn å installere havvind med et skip på fossilt drivstoff?  

Norsk Industri-sjef støtter forslaget

Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for maritim sektor i Norsk Industri, synes derimot ikke det er unaturlig om EU utelukker olje- og gasskip fra sine grønne kriterier.

Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for maritim sektor i Norsk Industri. Foto: Tore Stensvold

– Det er jo en motsetning i det å være grønn og det å frakte olje, selv om verden spares for utslipp ved elektriske skip. Vi ser at investorer ber firma de skal inn i, om å gå ut av forurensende teknologier og vi ser at banker vil gi dårligere betingelser til slike prosjekt, sier Gørvell-Dahll.

Han presiserer at Norsk Industri ikke har tatt standpunkt til EUs initiativ. 

Det er jo en motsetning i det å være grønn og det å frakte olje

Lars Gørvell-Dahll, Norsk Industri

– Men personlig støtter jeg EUs tanker. Fremtiden skal være grønn, og når Norge for eksempel krever nullutslipp i verdensarvfjordene, da blir det fart i teknologiutviklingen og behov for våre produkter. Vi kan ikke konkurrere med lavkostland og er avhengig av at folk ønsker moderne teknologi.

Gørvell-Dahll har forståelse for at europeiske rederier ikke ønsker særegne EU-regler som kan være konkurransevridende.

– Det er en utfordring at FNs sjøfartsorganisasjon IMO jobber sakte - alle land skal si sitt. EU ønsker fortgang, og jeg har tro på at utfordringen fra EU kan føre til at IMO handler raskere, sier Gørvell-Dahll.

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå