Ericsson flytter

  • ikt

Flyttingen skal gjennomføres i løpet av året og omfatter ca 500 ansatte.

Store deler av Ericssons virksomhet i Stockholm ble allerede i løpet av siste del av 90-årene konsentrert i Kista-området, som gjerne omtales som Nord-Europas Mobile Valley.

Ericsson vil fortsatt beholde sin salgsorganisasjon for de nordiske land og Baltikum på Telefonplan.

Det samme gjelder Ericsson Sverige AB, Ericsson Enterprise og Ericsson Business Innovation.