Equinors CO2-rapportering dekker ikke alle felt

I fjor varslet Equinor at de skal rapportere CO2-utslipp fra enkeltfelt. En del utslipp kommer likevel ikke med, fordi kun felt der Equinor er operatør telles.

Equinors CO2-rapportering dekker ikke alle felt
Equinor-sjef Anders Opedal. Arkivfoto: Eirik Helland Urke

Mellom april og juli kom godt over en tredel – 37,5 prosent – av Equinors produksjon i utlandet fra såkalt fracking, der olje og gass utvinnes fra skiferfelt. Ettersom det norske selskapet stort sett er partner, men ikke operatør, i denne virksomheten, rapporteres ikke utslippet fra frackingen, skriver Vårt Land.

Dette gjelder produksjon ved feltene Bandurria Sur i Argentina og Marcellus i USA. Riktignok har Equinor en operatørandel på 17 prosent i Marcellus og rapporterer en tilsvarende andel av utslippene. Resten kommer ikke med.

– Vi kan ikke på egen hånd, uten godkjenning fra lisenshaverne i feltene, offentliggjøre data for felt hvor vi ikke er operatør, sier Ola Morten Aanestad, som er talsperson for internasjonale virksomheter i Equinor.

Han sier selskapet jobber med sine partnere for å få mer åpenhet om CO2-utslipp også der Equinor er partner.

Ragnhild Elisabeth Waagaard i Verdens naturfond (WWF) mener Equinor bør kreve åpenhet om rapportering og miljøstandarder før de inngår partnerskap.

– De burde rapportere om metanutslipp, fakling og kjemikalieutslippene fra fracking for hvert felt, sier Waagaard, som leder WWFs klima- og energiteam. Fakling er forbrenning av overskuddsolje eller -gass.

Les også