ENERGI

Equinor må bore Martin Linge-brønner på nytt – mangler nødvendige barrierer

De totale kostnadene for å bore opptil tre nye brønner er på om lag to milliarder kroner.

Ewuinor må bore nye brønner på Martin Linge-feltet, etter at selskapet har konkludert med at de eksisterende brønnene mangler nødvendige barrierer.
Ewuinor må bore nye brønner på Martin Linge-feltet, etter at selskapet har konkludert med at de eksisterende brønnene mangler nødvendige barrierer. Foto: Jan Arne Wold/Woldcam/Equinor

Fire gassbrønner som ble forboret på Martin Linge før 2018 har påviste mangler ved brønnbarrierene som gjør at de vurderes som ikke egnet for sikker produksjon, melder Equinor.