ENERGI

Equinor-gransking: Tjeldbergodden-brannen kunne ført til flere omkomne

Den interne granskningen av brannen på Equinors anlegg på Tjeldbergodden i desember i fjor, viser at brannen kunne gitt et svært alvorlig utfall.

28. september i fjor brant det på Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest.
28. september i fjor brant det på Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest. Foto: Øyvind Kvammen / NTB

Etter brannene på Melkøya utenfor Hammerfest i Troms og Finnmark 28. september i fjor og på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal 2. desember desember satte Equinor i gang en intern granskning. Ingen ble skadd i de to brannene.

Nå er granskningene ferdigstilt og oversendt Petroleumstilsynet.

– Granskingsgruppen slår fast at Tjeldbergodden-hendelsen under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gitt svært alvorlig utfall som lekkasje og eksplosjon av syntesegass, med potensial for flere omkomne, ettersom flere mennesker befant seg i nærheten av bygget der brannen oppsto på det aktuelle tidspunktet, skriver Equinor i en pressemelding.

Smøreolje tok fyr

Brannen på Tjeldbergodden ble meldt klokken 14.40, og tok rundt en time å slokke. Ifølge Equinor startet den i forbindelse med en rutinejobb da en dampturbin ikke stanset som den skulle, men heller økte hastigheten.

– Dette førte til et havari i en kobling mellom dampturbinen og et gir som medførte at tunge metalldeler ble slynget ut. En av disse slo hull i en rørlinje med smøreolje til turbingeneratoren. Smøreoljen antente og forårsaket brannen, skriver Equinor.

Anlegget på Tjeldbergodden startet produksjonen igjen 20. februar i år og da uten drift av dampturbinen som tok fyr.

Alvorlige regelbrudd

Brannen på Melkøya ble meldt i 15.30-tiden, og ble først slukket etter åtte timer. Ifølge granskingsrapporten var årsaken at filtrene i et turbinluftinntak selvantente på grunn av langvarig, altfor høy temperatur. Brannen ble begrenset til filterhuset på en gassturbingenerator.

Anlegget vil være stengt fram til mars 2022 grunnet omfanget med reparasjoner for å få anlegget tilbake til sikker produksjon.

Petroleumstilsynets gransking av Melkøya-brannen, som ble publisert i april, avdekket en rekke alvorlige regelbrudd på anlegget. Tilsynet har omtalt brannen som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

Forbedringsarbeid

Equinor skriver i pressemeldingen om de interne granskningene at hendelsene i fjor har utløst et omfattende forbedringsarbeid innen sikkerhet på landanleggene.

– Vi var tidlig ute med å gjøre tiltak for å sikre at lignende hendelser ikke inntreffer igjen. Funnene i begge granskingsrapportene følges opp med ytterligere aksjoner som skal styrke sikkerhetsarbeidet på landanleggene og i Equinor, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midstrøm og prosessering i Equinor.

Les også