SAMFUNN

Epokeskifte i industripolitikken

Det blir færre og færre sveisere og andre industriansatte i Norge. Og nedgangen går raskere her enn i andre land.
Det blir færre og færre sveisere og andre industriansatte i Norge. Og nedgangen går raskere her enn i andre land. Bilde: Atle Abelsen
Claude R. Olsen
19. sep. 2002 - 12:25

Mens Norge reduserte sin samlede industrisysselsetting målt i antall timeverk med 21 prosent fra 1980 til 2000, hadde USA i 2000 høyere industrisysselsetting enn i 1980, ifølge forumets notat "Næringspolitikk i kunnskapssamfunnet". Hovedårsaken er at norske myndigheter ikke har sett at nye tider krever nye virkemidler

- 80-tallets næringspolitikk fungerer ikke lenger. For å gjøre noe med krisen nå, må vi analysere forhistorien, mener Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum. Forumet la nylig frem et notat om Næringspolitikk i kunnskapssamfunnet.

-Solidaritetspolitikken fikk æren for fremgangen på nittitallet, men går vi bak tallene er det andre faktorer som var mye viktigere, sier Vigtel og lister opp:

Oljeproduksjonen ble firedobler fra 1986-1995 (fra 42 til 156 mill. tonn olje pr. år). Det skapte mer enn fire ganger så store oljeinntekter som følge av høyere oljepriser.

Produksjonsøkningen ga nye oppdrag til offshorerettet virksomhet

Det var en sterk oppgang i verdensøkonomien

Først på fjerdeplass kommer moderate lønnsoppgjør. - Norsk økonomi ble ikke styrket av konkurranseutsatt virksomhet, men av oppblomstringen i skjermet sektor.

Prioriter

- Den store svøpen i norsk næringspolitikk er næringsnøytralitet. Retningslinjene ble gitt på nittitallet med dårlig resultat, sier Vigtel som vet han her taler NHO midt i mot.

Ikke bare er industrien i tilbakegang, men nyskapingen som skal erstatte den mangler i Norge. Vigtel peker på at i land som har lykkes, som Finland, Irland og USA, har staten satset systematisk på sektorer med internasjonalt potensial. Selv et land som USA bruker statlige utviklingskontrakter for å få frem nye produkter og tjenester innen forsvar og helse. Norsk Investorforum tar til orde for at næringspolitikken må vris mot det som stimulerer nyskaping. Regjeringen har allerede pekt ut seks prioriterte sektorer: Teknologi/IKT, Marin, Bioteknologi, Energi, Miljø, Maritim og Helse/medisin. - Forskning og utvikling må økes kraftig. For å lykkes må politikken være langsiktig, forutsigbar og det må satses stort nok.

Det viktigste nye området er biomarin forskning. Her mener Vigtel det må gjøres en helt annen innsats enn hva som er tilfelle til nå. - Lær av oljen. Vi valgte en bevisst strategi om å utvikle en landbasert industri basert på oljevirksomheten. Norge har skapt en komplett næringsklynge innen olje og gass, påpeker han.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.