NETTARKIV

Entreprenører i startgropen

OVE SOLESVIK

er teknologiutsending i Boston

Ove.Solesvik@ntc.no

@brd1:Det snakkes mye om betydningen av entreprenørskap for framvekst av nytt næringsliv og økonomisk vekst i Norge. Dette er ikke bare retorikk, vi ser også spede forsøk fra ulike kanter med formål å stimulere til entreprenørskap og legge forholdene til rette for gründere. Forskningsrådet, SND og Eksportrådet har alle egne programmer/ordninger rettet mot dette området. Mange vil nok hevde at disse tiltakene er mangelfulle, og at det må allokeres betydelig mer midler både til utdanneling av gründere og til såkornfond som kan sikre at gode ideer ikke sultes i hjel for tidlig. Det snakkes også mye om gründermentalitet og betydningen av at norske studenter og forskere blir mer bevisste på sin rolle innen nyskaping, og at de griper de mulighetene som kanskje ellers bare ville drive forbi i en travel akademisk hverdag.

Norske studenter i Boston

Vi som arbeider ute i dynamiske teknologimiljøer som f.eks her i Boston, ser tydelig hvor viktig gründerånden er for verdiskaping. Det er selvsagt mange andre forhold i det amerikanske samfunn som er vitale for nyskaping og entreprenørskap, slik som solid offentlig finansiering av grunnforskning og ikke minst tilgang på såkalt intelligent privat risikokapital. De to sistnevnte forhold sliter vi med i Norge, og det vil nok ta mange år før vi er på høyde med USA eller andre land vi liker å sammenligne oss med.

Men det er noe spennende på gang blant norske studenter. Jeg har sett det med egne øyne i forbindelse med at vi har hatt 13 studenter fra den norske gründerskolen her i Boston i sommer. 13 studenter med ulik bakgrunn fra matematikk, teknologi, biologi og økonomi - men alle med en felles interesse for entreprenørskap. Studentene har fulgt et kurs i entreprenørskap ved Boston University hvor de aktivt måtte delta i analyser av spennende eksempler fra amerikansk virkelighet, og hvor de møtte motiverende gründere og investorer som gjesteforelesere. Samtidig var de utplassert for å gjøre en jobb (30+ ubetalte timer pr. uke i 2,5 mnd) i en lokal teknologibedrift, og her fikk de virkelig møte en oppstartsbedrifts nådeløse hverdag på godt og vondt.

Nye gründere på vei hjem

Jeg tror alle de 13 studentene fikk oppleve vanskelige ting og ble nok utfordret både personlig og faglig på en måte de ikke vil glemme med det første. Jeg har hatt gleden av å følge disse studentene på nært hold gjennom sommeren, og jeg har sett hvordan de har vokst og tilegnet seg en uvurderlig erfaring om hva det betyr å være gründer. De har også innsett at de har noe å bidra med og at de ikke står noe tilbake for amerikanske studenter. Jeg må innrømme at jeg ble imponert da jeg deltok i et panel sammen med fakultetsmedlemmer fra Boston University, hvor vi skulle lytte til studentenes erfaringer. Jeg fikk erfare en gjeng flinke, optimistiske og trygge norske studenter som var klare for nye, større oppgaver. Jeg mener bestemt at jeg så flere par øyne hvor det tydelig sto skrevet: Jeg skal hjem til Norge og starte egen bedrift!!!!

Nettopp dette tror jeg er vel så viktig som alle andre tiltak for å stimulere til entreprenørskap. La flere unge norske studenter reise ut til miljøer som f.eks. Boston og San Francisco hvor de kan få "hands-on" erfaring og virkelig føle hva det vil si å være gründer. La oss få flere uredde, flinke og ambisiøse norske ungdommer til å tenke og ville entreprenørskap, og la oss så legge forholdene til rette gjennom virkemiddelapparat og såkornfond slik at de virkelig kan få vise hva er gode for. Her er det kanskje en utfordring til noen og enhver.

Les mer om: