KRAFT

Enova med vindmilliard

LOVER VINDMILLIARD: Enova-sjef Nils Kristian Nakstad setter av en milliard kroner til vindkraft det neste året. Nå håper han at utbyggerne følger opp og setter spaden i jorda.
LOVER VINDMILLIARD: Enova-sjef Nils Kristian Nakstad setter av en milliard kroner til vindkraft det neste året. Nå håper han at utbyggerne følger opp og setter spaden i jorda. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
6. nov. 2009 - 11:14

Etter å ha regnet i flere uker sier statsforetaket Enova nå at de fortsatt vil satse mye penger på vindkraft.

Neste år satser de en milliard kroner på vind. De lover også en ny støtterunde i 2011.

– Vi setter av en totalramme på om lag 1 milliard kroner til vindkraft i 2010 og vil også ha en satsing i 2011. Vi vil samtidig kunne nå vårt totalmål på 18 TWh innen utgangen av 2011, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Når ikke målet

Da statsbudsjettet ble lagt fram innrømmet olje- og energidepartementet at målet om 3 TWh kontraktfestet vindkraft i løpet av 2010 ikke vil nås. Enova satser likevel videre.

– Vi ser at målet ikke vil kunne nås innen utgangen av 2010, men vi opprettholder aktiviteten på vindområdet frem mot etablering av et sertifikatmarked, sier Nakstad.

Før statsbudsjettet ble lagt fram sa Nakstad til Teknisk Ukeblad at målet om 3 TWh-målet i 2010 lå fast. Det viste seg å ikke stemme. På spørsmål om han føler seg lurt av politikerne svarer Nakstad slik:

– Det er meget positivt at det nå satses for fullt på å etablere et grønt sertifikatmarked. Målet på 3 TWh står fortsatt fast, men det nås ikke i løpet av 2010.

Krevde over en milliard

Summen fra Enova er nesten i tråd med det vindkraftforeningen mener er nødvendig som et minimum for ikke å miste drivet i satsingen.

Øyvind Isachsen, generalsekretær i Norwea. Bildet er tatt i forbindelse med et profilintervju i mai 2009.
Summen fra Enova er nesten i tråd med det vindkraftforeningen mener er nødvendig som et minimum for ikke å miste drivet i satsingen.Øyvind Isachsen, generalsekretær i Norwea Kjetil Malkenes Hovland

– Vi må ha godt over en milliard for å få driv i vindkraften, sa Øyvind Isachsen i Norwea til Teknisk Ukeblad etter et møte med olje- og energiministeren denne uken.

– Det er positivt at Enova er tydelige på hvilke midler som er tilgjengelige i runden, og vi håper søknadsteksten som presenteres mandag vil legge til rette for snarlig utbygging, sier Øistein Schmidt Galaaen i Norwea i en e-post til Teknisk Ukeblad. – Vi vet at Enova ønsker å holde utbyggingstakten oppe frem til sertifikatmarkedet trer i kraft, men status for vindkraftutbygging frem til 2012 er fortsatt fundamentalt uklar.

To runder på to år

Det blir utlyst en ny søknadsrunde for vindkraftstøtte 9. november, med søknadsfrist 29. januar 2010. Det skal også komme en ny søknadsrunde med avgjørelse våren 2011. I tillegg har regjeringen lovet en overgangsordning, men det er usikkert om den vil få noen effekt for vindbransjens prosjekter.

Enova-direktøren mener det ligger klare signaler på at satsningen på vindkraft skal vedvare frem mot sertifikatmarkedet.

Forholder seg til rammene

– Enova vil bidra med det som er mulig innenfor våre rammer, sier han.

– Det er lovet en overgangsordning til 2012. Men dere har ikke fått økt rammene til dette. Kan man kalle det en overgangsordning?

– Vi forholder oss til de rammene vi til enhver tid har, svarer Nakstad.

Kan søke enkeltmøller

Nytt i denne runden er at private nå også kan søke om støtte til å sette opp enkeltmøller, for eksempel hjemme på gården. Dette skjer etter at foretaket har merket økt interesse fra privatpersoner og næringsliv som vil sette opp enkeltstående turbiner.

– En vesentlig endring i programkriteriene er at mindre vindparker (enkeltmøller) som ikke er konsesjonspliktig nå kan søke om investeringsstøtte, sier områdeleder for vindprogrammet Espen Borgir Christophersen i en epost fra Enova. – Vi har merket økende interesse fra privatpersoner og deler av næringslivet som ønsker å sette opp enkeltmøller. Vi gir nå disse anledning til å søke om støtte, forutsatt at de har alle godkjenninger på plass.

Cato Kjølstad, NoBio, i møte med statsråd Terje Riis Johansen 3. november 2009
Lover fortsatt biosatsing Cato Kjølstad, NoBio Kjetil Malkenes Hovland

Lover fortsatt biosatsing

Enovas budsjett er på 1,8 milliarder kroner i 2010, en nedgang fra årets 2,6 milliarder som blant annet skyldtes ekstraoverføringer i forbindelse med regjeringens krisepakker. Foreningen NoBio frykter at målene innen bioteknologi heller ikke nås, og sier vilkårene deres svekkes slik at bioenergimålet kanskje ikke vil nås.

– Nå begynner Enova å nedjustere disse vilkårene, og det vil lede til investeringstørke, og man vil ikke nå målet på 14 TWh, sa Cato Kjølstad i Nobio til Teknisk Ukeblad denne uken.

Men Enova-sjefen lover høy aktivitet innen både varme, industri, bygg og teknologi, og planlegger en ny runde høsten 2010.

– Enova skal fortsatt ha en betydelig satsing også på bioenergi, sier Nakstad.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.