Enova klarte ikke 18 TWh-målet

Enova klarte ikke 18 TWh-målet
BOMMET PÅ MÅLET: Enova nådde ikke målet om 18 TWh ny fornybar energiproduksjon og energisparing innen utgangen av 2011. Vindkraft var en dyr måte for Enova å nå energiresultatene på, og nå støttes denne produksjonsformen av elsertifikatmarkedet. Bilde: colourbox.com

Enova, som eies av Olje- og energidepartementet (OED), skulle gjennom sin virkemiddelbruk utløse prosjekter som ga ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh per år innen utgangen av 2011.

Basisåret var 2001.

Ikke endelig

I et notat Enova sendte til OED i desember, går det fram at Enova vil ha et samlet energiresultat på kun 16,6 TWh ved utgangen av 2011, og ikke 18 TWh.

Prognosen ser ut til å slå til, ifølge Enovas kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker.

– Vi er nå i ferd med å sluttføre regnskapet. Det vil ta litt tid før alle tallene er på plass, men prognosen nå er 16,6 TWh, sier Bjerkaker.

Les også: Enova sliter med å nå 18 TWh-målet

Les også: – 18 TWh-målet er useriøst

Vanskelig marked

– Hvorfor klarte dere ikke 18 TWh?

– Vi har i den siste fireårsperioden vært gjennom vanskelige perioder i markedet, med én og delvis to finanskriser. Det gjør at store deler av markedet har hatt utfordringer i forhold til de målene vi jobber mot. Ikke minst innenfor industrien, som har vært en sterk bidragsyter til resultatene vi har oppnådd. Forholdene i markedet har ikke utviklet seg som forutsatt da våre mål ble satt, sier Bjerkaker.

– Har Enova jobbet hardt nok og godt nok med å nå målet?

– Vi kan selvfølgelig alltid gjøre en bedre jobb og vil nå i ettertid se på om vi kunne gjort andre og bedre prioriteringer i markedsarbeidet i året som nå ligger bak oss, sier Bjerkaker.

Les også: Enova utelot 3 TWh-målet

Politisk evaluering

– Politikere har skrytt av 18 TWh-målet. Er det ikke også et nederlag for Enovas eier OED at det ikke nås?

– Vi har vært orientert om at Enova ved utgangen av 2011 ikke ville nå målet om et samlet energiresultat for perioden 2001-2011 på 18 TWh. Når endelig resultatrapport fra Enova foreligger, vil departementet analysere avviket og komme med en resultatrapport, sier statssekretær Eli Blakstad i OED til Teknisk Ukeblad.

Les også: Advarer mot å vingeklippe Enova

Les også: Enova vil gi dobbel støtte

Les også: Frp vil endre Enova

Les mer om: