KRAFT

Enoksen dropper lyspæreforbud

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).
Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp). Bilde: Anders J. Steensen

Folk vil fortsette å kunne bruke den tradisjonelle glødelampen en god stund framover. I hvert fall i Norge.

I våres sa energiminister Odd Roger Enoksen at han vurderte å innføre et forbud mot å selge den tradisjonelle lyspæren, slik andre land har gjort.

Har konkludert

Australia har vedtatt å innføre salgsforbud fra 2009, og Canada fra 2012, for å redusere energiforbruket.

En sparepære bruker rundt 80 prosent mindre energi enn den vanlige lyspæren, og et regnestykke fra Canadiske myndigheter anslo at forbudet vil gi en reduksjon i klimautslipp på seks millioner tonn i året.

På spørsmål om Enoksen nå har konkludert i saken, svarer statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet følgende:

"Det foreligger i dag ingen planer om et ensidige forbud mot glødelamper fra Norges side", skriver Utseth i en e-post til TU.no.

Mange ulemper

Det har ikke lykkes TU.no å få en nærmere utdyping av hvorfor Enoksen ikke vil gjøre som Australia og Canada, men Utseth framholder at Norge følger utviklingen i andre land når det gjelder standarder for nye teknologier, og spesielt EUs arbeid med saken.

Også EU vurderer et forbud mot glødelamper.

I en rekke artikler har imidlertid TU.no pekt på ulempene ved å innføre et slikt forbud:

Les også: Lyspæreforbud: – Hodeløst og populistisk
Kvikksølvforbud rammer ikke lyspærer
Sparepærer kan være kvikksølvbomberBellona har advart mot at et forbud vil stimulere til økt bruk av kvikksølvholdige sparepærer, som vil føre til nye, store mengder spesialavfall og utslipp av kvikksølv til naturen.

– Hodeløst

Lyskultur (Norsk kunnskapssenter for lys) har tidligere karakterisert et forbud som hodeløst og populistisk. Kunnskapssenteret har, i tillegg til avfallsproblemet, advart mot at sparepærer ikke alltid kan erstatte glødelampen, og at kvaliteten på dagens sparepærer er svært varierende.

Nå mener administrerende direktør Petter Haug at Enoksen endelig har sett lyset.

– Politikerne har veldig lett for å hive seg på trender. Dette forslaget hadde potensial til å skape Norge om til et dumpingland for sparepærer av dårlig kvalitet fra Asia fordi vi ikke har kontrollrutiner for innføring av sparepærer til Norge, sier Haug til TU.no.

Sparepærer fra Asia, såkalte "bambuspærer" har ofte høyere innhold av kvikksølv enn tillatt og kortere levetid.

Fortsatt jobb å gjøre

Også Bellona er fornøyd med at energiministeren nå har skrinlagt hele ideen.

– Jeg er glad for dette. Hvis man skulle innført et forbud måtte man i det minste ha gjort en utredning på hvor mye mer kvikksølvavfall det ville generere. Det hadde ikke myndighetene oversikt over, sier ingeniør og fagansvarlig for miljøgifter, Marius Dalen.

Dalen mener norske myndigheter likevel må følge opp dagens avfallsproblem med sparepærer i dag. 3 av 4 sparepærer går rett i søpla, fordi det ikke eksisterer gode nok returordninger for forbrukere.

– Dagens innsamlingsgrad er så dårlig at der har myndighetene uansett en jobb å gjøre, sier Dalen.

Snudde

Sp-politiker Ola Borten Moe gikk ut og krevde et forbud mot lyspæren, men etter det TU.no erfarer skal Borten Moe ha blitt mer lunken til sitt eget forslag etter at han ble presentert for innvendingene i uformelle møter på Stortinget.

Borten Moe har ikke svart på TU.nos henvendelser i saken.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.