ENERGI

Enøk-millioner til hus

Det er mulig å få økonomisk støtte fra Enova til alle faser av et byggs levetid. Hensikten er å stimulere til mer bruk av energieffektivt utstyr samt øke energifleksibiliteten.

Målet er redusert energibehov i nye boliger, offentlige bygninger og næringsbygg. Rehabiliteringsprosjekter kommer også i betraktning, ifølge seniorrådgiver i Enova, Anne Gunnarshaug Lien.

Støtten kan dekke deler av merkostnadene til energisparing og energiproduksjon. Dette kan skje både i planleggingsfasen og selve gjennomføringen. Inntil 40 prosent av merkostnadene kan dekkes. Det er fire søknadsfrister årlig: 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Neste søkemulighet er dermed først utpå nyåret.

Lang horisont

Enova er statens selskap for miljøvennlig energiomlegging. Resultatene av selskapets virksomhet blir at store og små aktører sparer utgifter på energisiden. I 2003 oppnådde selskapet et kontraktsfestet resultat på 953 GWh varmeenergi. Frem mot 2010 vil Enova hvert år bruke 100 millioner kroner til å støtte prosjekter innen hele verdikjeden fra produksjon av biobrensel til varmesentraler og distribusjon av varme.

- Alternativ varmeproduksjon står høyt på prioriteringelista. Varme behøver ikke å komme fra elektrisitet, sier adm. direktør i Enova, Eli Arnstad.

Millioner å spare

Flere Enova-prosjekter som har vært effektive, trekkes nå frem: Jernbaneverket sparer 12 millioner kroner hvert år. Choice-hotellene sparer 8,4 millioner kroner. Entra Eiendom sparer millioner både for seg selv og leietakerne. Jernbaneverket sparer penger på redusert energibruk. Etter et år er nedgangen 15 prosent. Målet var 8,6 GWh på to år, men det ble 16,9 GWh i løpet av det første året.

Choice sparte 10 prosent i energikostnadene på ti hoteller. Det ga blod på tann, og et tilsvarende prosjekt ble satt i gang for 32 hoteller. Ved utgangen av dette året er målet 18 prosent reduksjon av energibruken og 20 prosent reduserte kostnader.

- Choice-hotellene har 13.300 rom. Bare installasjon av sparedusj kan redusere kostnadene med 10 millioner kroner årlig. Senkes romtemperaturen to grader, kan det spares ytterligere nesten 3 millioner kroner, ifølge prosjektleder i hotellkjeden, Bjørn Kovacs.

Entra Eiendom konsentrerte seg om energisparing i kontorbygg. Lak Norang i dette eiendomsselskapet peker på at å fokusere energi i seg selv gir besparelse.

Ny rapporrt

Nylig kom den sjuende rapporten fra Enovas bygningsnettverk. Rapporten beskriver 1535 bygninger og viser statistikk fra energibruk i forskjellige bygningstyper. Den viser også variasjoner i energibruk, avhengig av type oppvarmingssystemer, kjøling, bygningsstørrelse, alder og andre forhold. Siden 2002 har andelen elektrisitet gått ned med 4,1 prosentpoeng, mens flytende brensler har økt omtrent tilsvarende.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den viktigste energikilden i norske boliger er elektrisitet. Den utgjør 79 prosent. Ifølge Eli Arnstad kan denne andelen kan reduseres betraktelig.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.