SAMFUNN

Ennå for lite vann

Årsaken er lite nedbør i store deler av landet og høy kraftproduksjon, ifølge fagsjef Sindre Finnes i Prosessindustriens Landsforening (PIL).

For den regntyngede befolkningen på sør- og østlandet virker det underlig at vannmagasinene ikke renner over. Problemet e at nebøren har kommet på "feil" sted i forhold til magasinene.

Kraftforbruket har økt med mellom 1 og 1,5 prosent siden 1999. Derfor er markedet svakere nå enn i fjor. Dagens vannmengde tilsier kjøp av strøm fra utlandet. Realiteten er at vi selger 40 GWh pr dag.

Les mer om: