ARBEIDSLIV

Enklere journalføring

Cardiac AS utvikler og leverer programvare for datafangst, og det er selskapets programvare Imatis Medical som nå skal komplettere Siemens' pasientjournalløsning.

Siemens Medical Solutions er verdensledende på informasjonsløsninger til helsesektoren, og utvikler med utgangspunkt i Norge en ny generasjon av elektroniske pasientjournaler.

Dette journalsystemet er allerede valgt av de norske regionssykehusene, hele helseregion Midt-Norge, Hordaland Fylkeskommune og Akerhus Fylkeskommune

Denne programvaren fanger opp alle relevante data knyttet til en pasient, og bidrar til at dette datagrunnlaget automatisk blir en del av pasientens historikk og journal.

– Imatis Medical-brikken gjør at vi oppnår en full utnyttelse av et elektronisk journalmiljø, uttaler sier markedssjef Helge Halvorsen i Siemens divisjon Medical Solutions i en pressemelding.

For Cardiac innebærer avtalen med Siemens et samarbeide med en av de tunge aktørene i sektoren.

– En sterkere distribusjonskanal i helsesektoren for vår unike teknologi kan man vanskelig finne, uttaleradm.dir Frank Olav Hvaal i Cardiac Medical i pressemeldingen.

Les mer om: