ENERGI

Englandskabel i skuffen

Departementet har kommet til at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet er for usikker. Konsesjonssøknaden må derfor avslås.

- Jeg vil understreke at nye overføringsforbindelser til andre land kan gi god ressursutnyttelse og være viktige for forsyningssikkerheten i Norge, sier Steensnæs.

- Det er imidlertid helt nødvendig at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er robust for at prosjekter skal kunne realiseres. I dette tilfellet var dessverre den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for usikker, sier han.

I Statnett er oppfatningen en helt annen. I en pressemelding skriver Statnett at de vurderer en kabel til England som samfunnsøkonomisk forsvarlig og at Norge vil være tjent med en slik tilknytning.

Norges avhengighet av vannkraft, med de store svingninger i produksjon og priser dette har gitt, viser etter Statnetts oppfatning at Norge er tjent med økt utvekslingskapasitet med robuste varmekraftsystemer som man har i England og på Kontinentet, skriver Statnett.

Statnett tar til etterretning at Olje- og Energidepartementet likevel har avslått Statnetts søknad om konsesjon for å utveksle kraft med England gjennom en ny kabel. Prosjektet blir derfor skrinlagt, men Statnett kommer likevel med indirekte sterk kritikk av Steensnæs:

- Med utgangspunkt i Statnetts ansvar for kraftsystemet ser vi den tiltakende knapphet i effekt- og energibalansen som en økende utfordring. Statnett har tillagt den importkapasitet kabelen ville ha representert en viktig verdi som sikkerhet mot en tørrårssituasjon med høye kraftpriser og rasjoneringsfare. Avslaget innebærer at en mulighet til å bøte på en av kraftsystemets åpenbare svakheter ikke utnyttes i denne omgang.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.