Energivennlige hus av stål og skum

Energivennlige hus av stål og skum
Bilde: BJØRN SIGURDSØN

INNOVATIVE HUS: Siste nytt på småhusfronten er Svanehus som markedsføres som energivennlige hus og hytter av stål og skum. Ifølge produsenten kan man spare inntil 80% på oppvarming av huset. Ambisiøse planer omfatter bygging av modulfabrikker 3 steder i Norge, med Vefsn som den første. 2 menn og 1 kran kan oppføre et enetasjes elementhus på 1 dag. All type finish - både innvendig og utvendig - kan påføres etterpå. Kuldebroproblematikken og brannsikring skal være løst. Svanehus Holding AS har jobbet i 1,5 år med Sintef for å få huset godkjent i Norge. VN

Les mer om: