KRAFT

Energisparingen svikter i staten

MILLIONER: Det er seks millioner energikroner å spare for Statsbygg, som likevel er best i statsklassen.
MILLIONER: Det er seks millioner energikroner å spare for Statsbygg, som likevel er best i statsklassen.
Joachim Seehusen
1. sep. 2006 - 11:11

Men også hos Statsbygg har det temperaturkorrigerte forbruket økt. Det er millioner å spare.

I rapporten "Energiforbruk i statens bygninger 2005" - som tar for seg 224 statlige eiendommer, kommer det frem at eiendommer i Statsbygg har et lavere energiforbruk enn andre statlige eiendommer.

Likevel er det fortsatt millioner å hente å sparetiltak.

- Mer å hente

– Det er hyggelige å være best i klassen, sier direktør i eiendomsforvaltning i Statsbygg, Harald Unstad.

Han har ingen problemer med å innrømme at Statsbygg fortsatt har mye å hente på energisparing på sine eiendommer.

- Hvis man ser på alle statlig eiendommer i denne registreringen under ett, vil en redusering av energiforbruket på en prosent, utgjøre en spart kostnad på ca 6 millioner kroner. Derfor er det viktig å tenke energisparing, sier Unstad.

Korrigert

Statsbygg hadde i fjor et forbruk på 198,7 kWh/m 2, mens det statlige gjennomsnittet var på 256,1kWh/m 2. I forhold til 2004, da forbruket endte på199,1 kW/m 2, hadde Statsbygg en liten nedgang i energiforbruket på sine bygninger i 2005.

Men om forbruket beregnes med en temperaturfaktor som tar hensyn til utetemperaturene, gikk det dårlig i 2005.

Litt opp

Det gjennomsnittlige temperaturkorrigerte energiforbruket for Statsbygg var i 2005 212,4 kW/m 2 og i 2004 210,6 kW/m 2. For alle statlig bygninger var verdiene henholdsvis 273,7 kWh i 2005 og 258,1 kWh i 2004.

Totalt er 224 eiendommer med et areal på ca 2,9 millioner m2 bygningsmasse med i rapporten. Av disse er 158 eiendommer med et samlet areal på 1,3 millioner m 2 i Statsbyggs forvaltning.

Les mer om: