Energisk smarting

Instrumentteam kjører i gang gassmåleren Aerius G4 fra Hydrometer/Diehl Gas Metering.

Energisk smarting
Kompakt gassmåler som er godkjent for kjøp og salg av MID. Bilde: Diehl Gas Metering.

Den er MID-godkjent for kjøp og salg, og beregnet på gassabonnenter. Måleren tar hensyn til trykk og temperatur, og beregner varmeverdien direkte.

 

Aerius benytter seg av en CMOS-halvleder som måler etter termokonduktivitets-

prinsippet. Måleprinsipp blir også brukt i gasskromatografer og mengemålere.

 

Den er uten bevegelige deler, har lite trykkfall, og er lydløs.

 

Måleren kan leveres med standard grensesnitt for automatisk måleravlesning over ett

nettverk med trådbunden og trådløs M-bus. Den kan måle naturgass, biogass (metan CH4) og luft, men foreløpig ikke propan.