ENERGI

Energiselskap kritisert for dobbeltrolle

Bakgrunnen for kritikken er at Tussa Krafts datterselskap Tussa-24 nylig sendte et informasjonsbrev til sine kunder på Søre Sunnmøre. Brevet minner om at huseieren er ansvarlig for å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Samtidig inneholder brevet et tilbud om el-sjekk før vinteren. Tre installatører som kan utføre en slik sjekk er listet opp.

Tussa-24 driver med salg og marknadsføring av Tussakonsernets produkter innen nett og energi, mens Tussa Kraft er det øverste tilsynsorganet for elsikkerhet på Søre Sunnmøre. Problemet er at kundene kan ha vanskeligheter med å skille selskapene fra hverandre.

Feilinformasjon

– Vi reagerer på to ting. Meldingen gir inntrykk av at kun tre installasjonsselskaper kan utføre en fagmessig kontroll av det elektriske anlegget. Realiteten er at alle autoriserte installatører kan utføre en slik kontroll. Det andre vi reagerer på er at Tussa Kraft har eierinteresser i en av installatørene som er nevnt og samarbeider med de to andre. Det sier ikke brevet noe om. Skillet mellom en offentlig kontrollmyndighet for installasjonsselskaper og et firma som konkurrerer om installasjonsoppdrag kommer ikke klart nok fram, sier daglig leder Oddvin Furnes ved NELFOs lokalavdeling i Møre og Romsdal.

Også på Tussas elsjekk-telefon ble det opplyst at kun de tre nevnte firmaene kunne forta elsjekk, ifølge Furnes. Han forteller at andre installatører i distriktet har reagert sterkt på saken. De er rett og slett fly forbanna, og diskuterer om de skal gå ut med en motannonse, sier han.

Innrømmer info-mangel

Overfor avisa Møre Nytt benekter administrerende direktør Rune Kiperberg i Tussa Nett at kortene er blandet, men innrømmer at det er gitt mangelfull informasjonen om at også andre installatører kan utføre el-sjekk. Informasjonsteksten på Tussas internettside er nå endret slik at dette går bedre fram.

Oddvin Furnes forteller til tekblad.no at han er ganske fornøyd med endringen, og med at Tussa Kraft har lovet å la ham korrekturlese neste informasjonsbrev om saken før det blir sendt ut.

Les mer om: