KRAFT

Energinytt– Kraftimporten reddet oss

Uten importert kullkraft ville 40 000 norske husholdninger vært uten strøm i 2006. Norge trengte hele 865 GWh importert kullkraft i 2006 for å dekke opp innenlands kraftbehov. 2006 ble gjort opp med kraftunderskudd i energinasjonen Norge selv om vårt hjemlige kraftforbruk falt med 2,8 prosent, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

Hoveddelen av nettoimporten kommer fra gamle kullkraftverk i Danmark. Norge har de største overføringsforbindelsene mot Sverige, som ofte blir brukt som transittland for å dekke norsk kraftunderskudd.

Både Sverige, Finland og Norge var nettoimportører av kraft i 2006 og ble forsynt med kraft fra Russland, Polen, Tyskland og Danmark.Industrien reduserte forbruket

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå reduserte kraftintensiv industri i løpet av 2006 sitt forbruk med nær sju prosent. Også alminnelig forbruk i husholdningene ble redusert.

Men samtidig skjedde en reduksjon i vannkraftproduksjonen på hele 12,3 prosent, til 119,8 TWh. Vannkraft står fortsatt for 98,5 prosent av vår innenlands kraftproduksjon, selv om både varmekraft- og vindkraftverkene økte sin produksjon i i fjor.

Smådalselva kraftverk bygges

NVE har gitt Smådalselva Kraft AS tillatelse til å bygge Smådalselva kraftverk i Samnanger kommune, Hordaland. Kraftverket uten reguleringsmagasin vil gi strøm til rundt 375 husstander. Kraftverket skal bruke et fall på 323 meter i Smådalselva over en strekning på rundt 1230 meter. Årlig produksjon blir rundt 7,5 GWh. Av hensyn til det biologiske livet i elven og for å motvirke stranding av sjøaure nedenfor kraftverket, er det fastsatt ei minstevannsføring i elva på 20 liter per sekund gjennom hele året, skriver NVE i en pressemelding.

Flere skiftet kraftleverandør70 200 husholdningskunder og 6100 næringskunder skiftet kraftleverandør i fjerde kvartal i fjor. Dette er en klar økning i forhold til tredje kvartal. – Store prisforskjeller mellom standard variabel kontrakt og spotpriskontrakt kan være noe av årsaken, skriver NVE i en pressemelding.NTE blir AS

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag innstiller på at Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) blir aksjeselskap. Det må skje før 2010. Fylkesrådet måtte bruke en ekstra dag på avgjørelsen, men onsdag innstilte de enstemmig på å omgjøre NTE fra fylkeskommunalt foretak til et AS med konsernstruktur, skriver Adresseavisen.

NTE har også inngått en treårig partneravtale med Rosenborg. NTE har tidligere hatt sponsoravtale med Rosenborg, men på et lavere nivå og styrker med dette den regionale profileringen.Strømnett for milliarden

Agder Energi skal ruste opp strømnettet for en milliard kroner de neste fire årene. – Dette er viktig for å sikre leveringssikkerheten, og for å møte et økende behov. Vi får rundt 2000 nye strømkunder hvert år, og må dimensjonere nettet for dette, sier Erik Boysen, konserndirektør Nett i Agder Energi til Fedrelandsvennen.Kraftverk med miljøtilpassede oljer

Pålsbu kraftverk, som Statkraft bygger øverst i Numedalslågen, blir første vannkraftverk i Norge med miljøtilpassede turbin- og hydraulikkoljer fra Statoil.

– Vi bygger og driver våre anlegg slik at samfunnet får mest mulig energi med minst mulig negative virkninger på miljøet. Derfor er det naturlig at vi prøver ut ny og mer miljøtilpasset smøreoljeteknologi, sier miljørådgiver Vegard Pettersen i Statkraft i en pressemelding.

De nye smøreoljene er biologisk nedbrytbare. Dersom det skulle skje et uhell og noe olje skulle lekke ut, vil oljen brytes ned raskt og miljøvirkningene bli mindre enn ved bruk av tradisjonelle oljer. Oljene er utviklet av Statoil Lubricants R&D i samarbeid med forskere og vannkraftbransjen i Sverige.

Pålsbu kraftverk skal utnytte fallet i den gamle Pålsbudammen, som ligger mellom Pålsbu- og Tunhovdfjorden øverst i Numedalslågen. Kraftverket vil årlig gi ca 22 GWh ny, ren energi, og er et godt eksempel på miljøvennlig opprustning av gamle vannkraftanlegg i Statkraft. Selve kraftstasjonsbygget er arkitekttegnet, og det er lagt vekt på best mulig tilpassing til den gamle betongdammen. Når anlegget settes i drift til sommeren, vil også turbin- og hydraulikkoljene være miljøtilpasset.Tretti millioner til lavere nettleie

NVE gir i år 30 millioner kroner til de 17 nettselskapene som har de høyeste nettariffene i landet. I alt får om lag 66 000 strømkunder år redusert nettariffen sin gjennom dette tilskuddet, skriver NVE i en pressemelding.

Reduksjonen er gjennomsnittlig 2,5 øre/kWh. Tilskuddet er tildelt av Stortinget for å jevne ut tariffene i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og tariffene høye. De viktigste årsakene til høye tariffer er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forholf i området til nettselskapene.

Vil samarbeide om kjernekraftverk

Saudi-Arabia vil samarbeide med Russland om å bygge kjernekraftverk. Ifølge den saudiarabiske utenriksministeren, prins Saud al-Faisal serikke kongen noen hindringer for å samarbeide med Russland om å utvikle kjernekraft, skriver Nettavisen.Verdensrekord på sjøkabelNexans Norway har nylig signert en kontrakt med Canadian Renewable Energy Corporation (CREC) verdt over 50 millioner kroner. Oppdraget er å designe, produsere og levere en kraftsjøkabel til Wolfe Island Wind Project som ligger like ved Kingston, Ontario i Canada.

Den 7;8 km lange kabelen blir verdens første 3-kjernede PEX sjøkabel med 245 kV, noe som slår Nexans tidligere verdensrekord på 150 kV for kabelen til Horns Rev offshore vindmøllepark i Danmark, skriver Nexans i en pressemelding.

Wolfe Island Wind Project vil bestå av 86 2,3 MW turbiner plassert ved den østlige enden av Lake Ontario. Dette anlegget vil årlig generere nok fornybar elektrisitet til 75 000 husstander. Oppføringen er planlagt å starte våren 2007, med kommersiel bruk i oktober 2008. Nexans-kabelen vil bli lagt på bunnen av St Lawrence River, på en maksimumsdybde på 23 m.

Godt år for Statkraft

2006 ble et meget godt år, melder Statkraft. Selskapet hadde en omsetningsøkning på åtte prosent. Resultatet før skatt økte til 9,8 milliarder kroner fra 8,4 milliarder kroner året før. Resultatet etter skatt endte på 6, 4 milliarder kroner.

– God energidisponering og drift samt høye kraftpriser la grunnlaget for den markante resultatforbedringen fra 2005 – et år som i seg selv var meget godt. Vi er svært fornøyd med den gode innsatsen som er lagt ned på alle nivåer i organisasjonen, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i en pressemelding.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.