Energiministeren: – Vi kommer til å stramme inn vindkraft-reglene

Vil ha kortere byggefrister og maksgrense på turbinhøyde i vindkraft-tillatelser.

Energiministeren: – Vi kommer til å stramme inn vindkraft-reglene
Teknologiutviklingen, og dermed størrelsen på vindturbinene, går svært raskt. En vindturbin på land er nå hundre meter høyere enn i år 2000. Det er ingen tegn til at utviklingen stopper opp, ifølge NVE. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU (Kilde: NVE)

–  Vi kommer til å korte inn tida fra konsesjon gis til utbygging skal ha startet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Han bekrefter at departementet også jobber med å legge inn begrensninger på turbinhøyde og -antall i framtidige vindkraftkonsesjoner. 

Folk opplever at det er noe annet som blir bygget enn det som ble diskutert.

Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister

– Jeg tror alle ser at det er en utfordring at hvis det går for lang tid fra tillatelsen gis til det bygges, så er det mye som endrer seg. Folk opplever at det er noe annet som blir bygget enn det som ble diskutert. Derfor skal vi se på detaljnivået i konsesjonene, sier Freiberg til TU. 

Han deltar tirsdag på Statnetts høstkonferanse, hvor også vindkraft er et sentralt tema. 

Stadig høyere turbiner

TU skrev i forrige uke at vindturbiner blir stadig høyere, og at flere vindkraftprosjekter øker mye i høyden fra blir vedtatt til de blir bygget. Vindkraft-konsesjoner har hittil blitt gitt for fem år av gangen, men mange har fått utsettelser langt ut over dette.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Ellen Synnøve Viseth

I mellomtiden utvikler teknologien seg og vindturbinene blir høyere. På Frøya var det i søknadsfasen i 2012 snakk om vindturbiner på 134 meter. Nå er 180 meter høye turbiner i ferd med å reise seg på den flate øya. Samme problemstilling skaper også konflikt i Sandnes kommune. 

– I dag får utbyggerne rett til å produsere en mengde kraft innen et geografisk område. Antall turbiner og størrelse er ikke en del av løyvet man får. Men det holdes gjerne folkemøter og andre møter hvor ting visualiseres, og så er det noe annet som blir bygget. Jeg skjønner at man ikke kjenner seg igjen og derfor reagerer, sier Freiberg.

Han legger til at det kan være en fordel ved at det bare blir halvparten så mange møller. 

– Men selv om det var dobbelt så mange møller i søknaden, så var det andre møller med annet visuelt uttrykk.

Lange turbinblader på vei opp til Ånstadblåheia i Sortland kommune, nabokommunen til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. - Vindparken har verken gjort Ånstadblåheia vakrere eller styggere i mine øyne, sier Freiberg. Foto: Torgeir Sørensen/TS Foto

Vil se på kartlegging av naturmangfold

Å ikke ha en begrensning på turbinhøyde har vært en ønsket politikk, for at utbyggerne hele tiden skal kunne at i bruk den nyeste og mest effektive turbinteknologien.

Freiberg vil ikke lansere et bestemt antall år en vindkraftkonsesjon skal vare. Men fra før har leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), sagt at han ikke ønsker konsesjoner lenger enn 2-5 år, avhengig av markedssituasjonen. Aksjonsgrupper mot vindkraft har fått med seg KS på et krav om at vindkraftutbygginger skal underlegges plan- og bygningslovens krav om tre år.

– Vi må finne en god balanse. For selv om nordmenn er effektive, så tar det tid å planlegge, prosjektere og regulere et vindkraftprosjekt. Men for noen prosjekter har det hatt for lang tid til fra konsesjon ble gitt til byggingen startet, sier Freiberg. 

Han varsler også en bedre regulering av naturinngrep.

– Noen steder har større verdi enn andre. Vi ser mange diskusjoner om hvordan vi kartlegger naturmangfold i Norge. Det vil vi gå inn i, sier Freiberg.

NVE skal ikke behandle flere vindkraftsøknader før det nye regelverket er avklart. 

Har lært mye av Nasjonal ramme

Det er bare noen uker siden regjeringen skrinla Nasjonal ramme for vindkraft, hvor NVE har utredet nettkapasitet, vindforhold og naturmangfold og funnet 13 steder egnet for vindkraft.

Før var vindkraft ulønnsomt. Da var det mange som ville ha det. Nå er vindkraft lønnsomt og gir verdiskaping, og nå er det få som vil ha det.

Kjetil Lund, NVE-direktør

– Tanken var at Nasjonal ramme skulle bidra til å dempe konflikten. 5000 høringsinnspill senere er det bare å slå fast at det har vi ikke oppnådd. Men arbeidet var ikke forgjeves. Vi vet mer om vindkraft i dag enn før NVE la fram dette forslaget, sa Freiberg i sitt innlegg. 

– Debatten har endret seg. Før var vindkraft ulønnsomt. Da var det mange som ville ha det. Nå er vindkraft lønnsomt og gir verdiskaping, og nå er det få som vil ha det, spøkte NVE-direktør Kjetil Lund i sitt innlegg på Høstkonferansen.

Klimaforskningsinstituttet Cicero ha forsket på hva som påvirker folks holdninger til vindkraft.

– Folk reagerer når vindprosjektet blir vesentlig annerledes enn det var forespeilet. Vi hørte hva statsråden sa i dag, og jeg er glad for det, sier Merethe Leiren, forsker i Cicero.

Les også