Energiministeren drar til Fosen fredag: Statkraft-sjefen tror vindmøllene kan få stå

Juristene strides om hvorvidt Norges to største vindkraftanlegg må rives.

Energiministeren drar til Fosen fredag: Statkraft-sjefen tror vindmøllene kan få stå
Roan vindkraftverk ble satt i drift i 2019 og består av 71 turbiner. Nå står striden om hvorvidt disse og de 80 turbinene på Storheia må rives. Foto: Ole Martin Wold, Statkraft

– Vårt mål er å komme fram til en ordning med avbøtende tiltak for reindriftsnæringen som gjør at de kan drive på sin måte og innenfor alle rettighetene de har, samtidig som vi kan la vindmøllene produsere der de står, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen i et intervju med Energiteknikk.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.