KRAFT

– Energiloven bør endres

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Bilde: Trond Isaksen/Statnett
Trond Gram
26. apr. 2010 - 07:15

KrFs energipolitiker, Line Henriette Holten Hjemdal, mener politikerne har gitt fra seg muligheten til å kontrollere energimarkedet, og at tiden er inne for å endre energiloven for å gi mer makt tilbake til politikerne.

KrFs energipolitiker, Line Henriette Holten Hjemdal, mener politikerne har gitt fra seg muligheten til å kontrollere energimarkedet, og at tiden er inne for å endre energiloven for å gi mer makt tilbake til politikerne. Line Henriette Holten Hjemdal. Scanpix

– Vi har en markedsstyrt energilov, og ser at i kritiske situasjoner har ikke markedet gitt den forsyningssikkerheten som vi trenger. Derfor burde vi se på en endring i energiloven slik at regjeringen har mulighet til å sette i gang produksjon av ny, fornybar energi, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Bakgrunn: Energimarkedet sviktet:<br/> – Det er ikke markedets skyld

– Uten virkemidler

Hun understreker at hun ikke etterspør en full revisjon, eller vil avvise markedet, men mener at slik situasjonen er nå bør det være rom for å se på innholdet i energiloven.

– Regjeringen sitter uten virkemidler, den har gitt fra seg all makt til markedet og når markedet ikke leverer, sitter regjeringen med skjegget i postkassen. I gode dager fungerer energiloven, men når det blir for lite energi, mener vi staten må kunne ta initiativ til ny energi, sier Hjemdal.

Om Statkraft skal bli et redskap for dette, eller om staten skal kunne støtte ny utbygging ved hjelp av lån eller direkte støtte, det har ikke Hjemdal tatt stilling til.Vil ha gransking

– Stoltenberg-regjeringen la frem en endring av energiloven i fjor, da hadde vi ventet at dette ble diskutert på bakgrunn av den situasjonen vi hadde i 2002. Det ble det ikke, sier hun og legger til at nå er det tid for det.

– Stoltenberg-regjeringen la frem en endring av energiloven i fjor, da hadde vi ventet at dette ble diskutert på bakgrunn av den situasjonen vi hadde i 2002. Det ble det ikke, sier hun og legger til at nå er det tid for det. Alf Holmelid.

På Stortinget ønsker SV nå å vurdere om virkemidlene i energiloven virker slik de bør. Alf Holmelid, som sitter i næringskomiteen for SV, mener at hele forklaringen på den høye strømprisen i Midt-Norge ikke kan tilskrives at svenskene har redusert produksjonen ved sine atomkraftverk.

Holmelid forteller at han var på besøk hos industrien i Mosjøen i den perioden det var på det verste, og der var det eksport fra midt til sør, selv om prisen var mye høyere i midt enn i sør. Derfor mener han at man nå må se på energiloven fra 1992 på nytt.Ikke optimalt marked

– Det er et spørsmål om energimarkedet virker som det skal. Jeg vil ikke uttale meg bastant om vi trenger prisregulering, eller om vi skal se på hvilke flaskehalser som skaper prisforskjellene. Men slik situasjonen var i vinter, var det ikke samfunnsmessig optimalt, sier SV-politikeren.

– Jeg har ennå ikke sett en troverdig dokumentasjon på hvilke flaskehalser som skaper de enorme forskjellene. Det er lite veldokumentert hva som eventuelt har sviktet av flaskehalser. Vi må få det på bordet og ta diskusjonen derfra, legger han til.

Les mer om: