Energifond til Trondheim

En statlig institusjon med sete i Trondheim skal forvalte fondet. Institusjonen er operativ fra 1. januar neste år.

– Vi har kommet et godt stykke videre med å samle kreftene i arbeidet med omlegging av energibruk og energiproduksjon. De tiltak vi nå gjør skal legge til rette for en mer effektiv, målrettet og langsiktig satsing, sier olje- og energiminister Olav Akselsen i en pressemelding.

I dag er ansvaret for energisatsingen delt mellom NVE og nettselskapene. Gjennom å samle virksomhetene i en institusjon, etableres en klarere ansvars- og rollefordeling i omleggingsarbeidet.

Den nye institusjonen skal arbeide nær markedet og vil selv velge virkemidler og samarbeidspartnere. Et obligatorisk påslag på nettariffen skal sammen med midler over statsbudsjettet sikre mer stabile og langsiktige rammevilkår.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå