DOKTORGRADER

Energiberegninger i bygninger

Arbeidet omfatter også relaterte temaer som klimadata og trykkfall i slike bygninger.

Arbeidet viser hvordan et avansert beregningsverktøy kan gi svært realistiske resultater ved analyse av energistrømmene i bygg med naturlig ventilasjon. Slike verktøy kan derfor være nyttige ved design av naturlig ventilerte bygg og tilhørende styringssystemer og ved problemanalyse av eksisterende bygninger.

Mediå Skole i Grong, Nord Trøndelag ble brukt som studieobjekt for numeriske beregninger. Bygningen har naturlig ventilasjon og CO2-styrte hjelpevifter som aktiviseres ved behov. I tillegg er der en kulvert for kjøling av ventilasjonsluft sommerstid, og forvarming vinterstid.

Data fra langtids logging av utendørs og innendørs klima og energibruk i 2002 ble brukt for å modellere og sammenligne med beregningsresultater.

Detaljerte feltforsøk ble gjennomført for å måle trykkfall over samtlige komponenter i ventilasjonssystemet. Simuleringer samsvarte godt med målinger for hele året 2002. Dette gjorde det mulig å kvantifisere alle sentrale energiparametre for bygget på en pålitelig måte.

Doktorgraden har, sammen med to andre parallelle doktorgrader, bakgrunn i behovet for designmetoder for bygninger med naturlig ventilasjon. Forfatterne av de to andre doktoravhandlingene er sivilarkitekt Tommy Kleiven og sivilingeniør Tor Arvid Vik. Sammen gir de tre doktoravhandlingene et solid faglig løft til et tema som stadig vinner terreng, spesielt i sentrale og sørlige deler av Europa, men også i Norge og de andre nordiske land.

Avhandlingen har tittelen «Natural ventilation in buildings - Detailed prediction of energy performance / Naturlig ventilasjon i bygninger - Detaljerte energianalyser». Arbeidet er utført ved Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU, med professor Per Olaf Tjelflaat som hovedveileder og professorene Øyvind Aschehoug og Anne Grete Hestnes som medveiledere. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og Hydro Aluminium.

Bjørn Jenssen Wachenfeldt er sivilingeniør (1992) fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som forsker ved SINTEF Bygg og miljø.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.