Energi i mange former

- Sintef Energiforskning viser på sin stand kompetansen knyttet til aktuelle energikilder, transportløsninger, distribusjon og bruk av elektrisitet og andre energibærere, opplyser informasjonssjef Harald Danielsen ved Sintef Energiforskning. På konferanseseminaret den 29. mai under temaet "Energimangel og kraftkrise", bidrar blant andre også administrerende direktør Sverre Aam med foredrag.

Stikkordsmessig vises følgende tema:

Multiple energibærere i energiforsyningen

Småkraft

Bioenergi, miljøvennlig energigjenvinning fra avfall

Varmepumpeløsninger

Energientreprenøren med totaltilbud til brukerne

(kas)

Les mer om: