ENERGI

Energi i drikkevann

I fjor inngikk E-CO Energi og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) samarbeid om å installere små turbiner i vannrørene.

I stedet for å strupe vanntrykket på tradisjonell måte, kan det installeres små mini- og mikrokraftverk rundt omkring i byen.

E-CO Tech har vært utførende konsulent i forprosjektet, der 13 mulige prosjekter for kraftproduksjon ble identifisert.

Fem av disse ble nærmere analysert. Tre av anleggene er i vannverkets distribusjonsnett og to på tilførselsdelen fra Langlivann. Forundersøkelsen viser at tre av de fem anleggene vil gi lønnsomhet.

Effekt på 1,1 megawatt

To kraftstasjoner er plassert i tilknytning til høydebasseng, én ved kum med reduksjonsventil, én på overføringsledningen fra Langlivann og én ved bunntappe-tunnel ved Langlivann.

Nåverdi for de tre lønnsomme prosjektene lå mellom 500.000 kroner og 13 millioner kroner. - Prosjektene representerer en samlet installert effekt på 1,1 MW, og en stipulert årsproduksjon på 8 GWh, opplyser prosjektleder Øyvind Rogne.

E-CO Energi og VAV skal nå gjennomføre et detaljprosjekt for etablering av et mikrokraftverk på Furulund basseng like ved personalboligene til Ullevål universitetssykehus. E-CO Tech er utførende konsulent for detaljprosjektet som gjennomføres i år.

Suksesskriteriene

E-CO Tech mener disse kriterier er viktige for vannverkseiere ved etablering av kraftproduksjon i vannrør:

* Vannføring og fallhøyde for å vurdere mulig produksjonskapasitet.

* Tilstrekkelig innvendig plass for montasje av de nødvendige mekaniske og elektriske arrangement (turbin og tilhørende rørarrangement) for minimalisering av anleggskostnader for kraftproduksjon i sentrale byområder.

* Avstand til eksisterende vei/adkomst for å vurdere anleggskostnader for kraftproduksjon i tilførselsledninger i grisgrendte områder.

* Avstand til eksisterende kraftlinje/kraftkabel, samt tilgjengelig overføringskapasitet, for å vurdere anleggskostnader for nettilknytning.

Lønnsomheten knyttet til kraftproduksjon i vannrør kan økes ytterligere ved at produksjonen inngår i ordningen for grønne sertifikater som er under etablering eller ved at prosjektene får tilskudd fra Enova SF.

Potensial

Olje- og energidepartementet kartla i 1980 produksjonspotensialet i vannverk over hele landet. Kartleggingen oppdateres i år av Norconsult på oppdrag av NVE.

I 1980 var det ca. 1400 vannverk fordelt på de 430 kommunene i Norge. Det ble stipulert et produksjonspotensial på ca. 900 GWh fra nedslagsveiene til vannverkene. Av dette kunne ca. 130 GWh produseres i vannveiene til vannverkene, mens de øvrige 770 GWh kunne produseres i minikraftverk som utnyttet overskuddsvann fra vannverkenes nedslagsfelt.

- Eiere av vannverk bør identifisere de mest lønnsomme prosjektene. Inntekter fra denne typen kraftverk vil gi et kjærkomment bidrag til kommunekassen, mener Øyvind Rogne.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.