NETTARKIV

Energi: Enova spør og svarer

Finnes det forskning på gasskraft i Norge, med CO 2 -håndtering?Norges forskningsråd, Gassnova og norsk og utenlandsk industri skyter inn millionbeløp i et nytt forskningsprogram viet gasskraft med CO 2 -håndtering. Satsingen øker sannsynligheten for at Norge vil få slike kraftverk.

Programmet har fått navnet BIGCO2. Brorparten av forskningen gjøres ved Sintef og NTNU, som i fellesskap har opprettet et gassteknisk senter. I tillegg deltar Cicero Senter for klimaforskning og Universitetet i Oslo.

14 millioner kroner er bevilget til BIGCO2 inneværende år, og 12,5 millioner er satt av for neste år. Etter planen skal programmet løpe i ytterligere tre år.

Målet er todelt. Det skal bygges opp kompetanse som øker sjansen for at CO 2-frie gasskraftverk blir realisert i Norge. I tillegg skal deltakerne få merverdi ut av programmet ved at de blir i stand til å levere produkter og prosesser til slike anlegg.Forskningsprogrammet dekker hele spekteret fra CO 2-fangst i kraftverket til lagring av den innfangede klimagassen i geologiske lag på kontinentalsokkelen.

Du kan lese mer om dette her: http://www.sintef.no/content/page1____5933.aspxHvorfor blir Bygningsenergidirektivet innført?Bygningsenergidirektivet er et EU-initiativ. Målet er å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen. I Norge utgjør energibruken i bygg 40 prosent av landets totale energibruk. Myndighetene mener det finnes et betydelig effektiviseringspotensial. Norge har derfor en egeninteresse i å gjennomføre kravene i direktivet. Økt energieffektivitet i bygningsmassen vil føre til reduserte utslipp av klimagasser, bedret kraftbalanse og økt forsyningssikkerhet.

Gjennomføring og tidsplan for Bygningsenergidirektivet finner du på NVEs hjemmesider: http://www.byggenergidirektivet.no/Når kommer Bygningsnettverkets energistatistikk for 2004?Den er allerede kommet og kan lastes ned fra Enovas hjemmesider (www.enova.no) eller du kan ringe Enovas svartjeneste på 08049 og få statistikken tilsendt gratis.

Bygningsnettverkets energistatistikk for 2004 er den åttende rapporten som utgis. Den beskriver aktivitetene i nettverksprosessene og presenterer ulike bygningstypers energibruk.

Utvalget for 2004 er på 1907 bygningsobjekter – en økning på 372 fra 2003. Utvalget som ligger til grunn for statistikken er imidlertid ikke tilfeldig trukket. Tallmaterialet og konklusjoner må derfor brukes på bakgrunn av dette.Et par generelle tips angående valg av brønnboringsselskap:

·En oversikt over brønnborere i ditt område får du på www.gulesider.no med søkeord "energiboring". Du kan også lete på f.eks. www.sparenergi.no under "Varmepumper"

·Se etter godkjenning for ansvarsrett, som ser slik ut:

·Finn ut litt om energibehovet for boligen din.

·Spør etter firmaets erfaringer fra ditt nærområde - og be om pris.

·Be om referanseprosjekter.

·Det anbefales å be om pris fra flere boreselskap.

I tillegg kan man studere NGUs kart over berggrunnen der du bor – se: http://www.ngu.no

Klikk på kartet til venstre og velg "Grunnvann". Via kartet kan du også søke fram registrerte prosjekt og borefirma i nærområdet.

Hvordan er kostnadsfordelingen ved installasjon av vann/vann varmepumpe?Figuren viser typisk kostnadsfordeling ved installasjon av et komplett væske/vann-varmepumpeanlegg i et bygg som utnytter grunnvarme (fjell/grunnvann) som varmekilde, og som forvarmer varmt tappevann og leverer varme til et vannbårent gulvvarmesystem.

Energisparing og økonomi for varmepumper påvirkes av en rekke forhold. Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget. I tillegg er det viktig at varmedistribusjonssystemet i bygget er tilpasset varmepumpen ved at det ikke krever for høye distribusjonstemperaturer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.