ARKIVNYHETER

Endelig kommer oljemeldingen

Bilde: Åserud, Lise
Ole K. Helgesen
7. okt. 2009 - 16:09

Petroleumsnæringen har vært svært frustrert over at regjeringen ikke kom med en oljemelding i forrige stortingsperiode.

Denne meldingen regnes som viktig for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet i olje- og gasspolitikken. I Soria Moria II slår regjeringen fast at den endelig vil komme.

Europas energisikkerhet

– Med sikte på å sikre statens inntektsgrunnlag, sysselsettingen og en bærekraftig utvikling, og for å bidra til Europas energisikkerhet, vil regjeringen gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding, slår regjeringen fast.

I Soria Moria II kommer det klart fram at regjeringen fremdeles vil satse kraftig på norsk produksjon av olje og gass.

– Petroleumssektoren står for halvparten av Norges eksportinntekter, og næringen står foran store utfordringer. Vi vil opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i petroleumsnæringen på et høyt nivå. Vi vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer, står det i erklæringen.

Lofoten-beslutning neste år

Som ventet blir det ikke tatt stilling til spørsmålet om petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland

VI og VII og Troms II) før Forvaltningsplanen legges fram neste år.

Da vil regjeringen ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen