ARKIVNYHETER

Endelig klart for Øvre Sund bru

«Bøy» var et dristig utkast til arkitektkonkurransen. Mer enn 7 år etter at BFS Arkitekter vant, har brua gått ut på anbud.
«Bøy» var et dristig utkast til arkitektkonkurransen. Mer enn 7 år etter at BFS Arkitekter vant, har brua gått ut på anbud.

Brua er tegnet av BFS Arkitekter. Navnet har den fått fordi den går i bue over Drammenselva. Det er ikke i første rekke arkitektoniske hensyn som ligger bak denne løsningen. Hovedhensikten er at bruas trasé skal passe til tilstøtende gater og bystrukturen på begge sider av elva.

Øvre Sund bru får fem spenn. Endespennene blir 26 meter lange, mellom dem blir det tre 32 meter lange spenn - total brulengde 148 meter. Under midtspennet blir det et 6 meter høyt og 28 meter bredt seilingsløp. Bruas bredde blir 23 meter, fordelt på fire kjørefelt og gang/sykkelveg på den ene siden. Den delen av overbygningen som er forbeholdt biler skal støpes i betong, gang/sykkelvegen skal gå på en utkraget stålkonstruksjon.

Skillet mellom stål og betong i overbygningen vil skape en spesiell effekt, som best kan studeres fra strandpromenadene på begge sider av elva. Pilarene er høyst originale. Hver pilar består av en kraftig, asymmetrisk skive i betong med en kort skråttstilt søyle i stål. Skivene får et linseformet tverrsnitt for at elva skal strømme mest mulig uhindret når vannføringen er stor.

Oppdraget som nå er lyst ut, omfatter bygging av hele brua inkludert pælearbeid, pluss en del arbeid på tilstøtende veger på begge sider. På grunn av dårlige grunnforhold blir landkarene bygd som hule betongkasser på pæler. Kassene skal gå langt innover land på begge sider. På nordsiden blir den 35 meter lang, på sørsiden hele 65 meter.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart i mars neste år. Når brua er klar til bruk i juni 2010, er Sentrumsringen i Drammen sluttet.Les mer om: