NATURVITENSKAP

Endelig Artemis

Etter at Artemis er plassert i en geostasjonær overføringsbane, vil kontrollsenteret i Fucino styre avfyringen av satellittens apogeum-væskemotor for å oppnå en geostasjonær posisjon ved 21,5 grader øst. I løpet av en beregnet ti års levetid skal elektrostatiske motorer – ionmotorer – sørge for baneposisjon.

Av utstyr om bord i Artemis kan nevnes L-Band Land Mobile Facility med en vid “Eurobeam”, tre punktstråler og mulighet for å betjene 662 telefonsamtaler samtidig. En datarelé-nyttelast vil øke datakommunikasjonshastigheten mellom satellitter og muliggjøre en mer effektiv overføring av jordobservasjonsbilder til relevante bakkestasjoner. Denne siste nyttelasten skal først prøves med den franske jordobservasjonssatellitten Spot 4 i det som kalles Silex (Semiconductor Laser Inter-satellite Link Experiment). Senere vil ESAs jordobservasjonssatellitt Envisat kommunisere gjennom Ka-bånd-seksjonen av datarelé-nyttelasten.

Artemis medfører i tillegg navigasjonsutstyr som vil gjøre brukere i stand til å bestemme posisjon med større nøyaktighet og bedre tilgjengelighet. Det sørger for korreksjoner til og helsestatus for eksisterende navigasjonssatellittsystemer, og kommer derved også til å støtte første fase av Galileo-programmet.

Les mer om: