KLIMA

– En seier for miljøbevegelsen

Secora dumpet forurensede masser rett i havoverflaten fra en splittlekter. Det er et brudd på SFTs tillatelse. Nå er de dømt til å betale for miljøforurensingen.
Secora dumpet forurensede masser rett i havoverflaten fra en splittlekter. Det er et brudd på SFTs tillatelse. Nå er de dømt til å betale for miljøforurensingen. Bilde: Viktor Jæger

Det statseide selskapet Secora AS er ilagt en bot på 500.000 kroner og inndragelse av ytterligere 500.000 etter dumping av forurenset masse og kloakk utenfor Malmøykalven i Oslos havnebasseng. I tillegg er to ansatte i selskapet ilagt bøter på 20.000 kroner hver.

Petter Stordalen ankommer Vika kino.
Også NGIInvestor Petter Stordalen er fornøyd med at to selskaper mandag ble dømt for ulovlig dumping av giftig masse i Bunnefjorden. Trond Gram

Også NGI

– Det er en seier for miljøbevegelsen at det er mulig å få personer dømt i norsk rett for alvorlig miljøkriminalitet, sier investor Petter Stordalen, som engasjerte seg i saken, til NTB.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) må ut med 250.000 kroner i bot i den samme saken. Ytterligere 200.000 kroner inndras fra selskapet. NGI skulle overvåke deponeringen av avfallet.

– Viser at det nytter

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er glad for dommen.

– Dette viser at det nytter å bruke loven, sier Oddekalv til NTB.

– Det var mange som mente det vi kom med da saken ble kjent var tull. Nå har vi fått endelig bevis for at det som skjedde ved Malmøykalven ikke var rett, sier Petter Stordalen.

Både Oddekalv og Stordalen mener det kommunale selskapet Oslo Havn, som var oppdragsgiver, også burde blitt dømt i saken. Men selskapet og en ansatt, som også var tiltalt, ble frifunnet i saken.

– Frifinnelsen bidrar til å trekke prinsipielle skillelinjer for hva en byggherre kan stilles til ansvar for, sier en fornøyd styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn KF.

Rekreasjonsområde

I utgangspunktet tok saken for seg 1.160 deponeringer av 33.000 kubikkmeter masse. Basert på en rapport fra Det Norske Veritas har retten kommet fram til at Secora dumpet 1.200 kubikkmeter stein og mudder. I tillegg ble noe kloakk sluppet ut i fjorden. NGI er dømt for uaktsom medvirkning fordi enkeltovertredelser ikke har vært synlige i instituttets rapporter.

I dommen vises det både til forurensningsfaren forbundet med utslippene og til «ulempe for et betydelig antall mennesker som bruker indre del av Oslofjorden som rekreasjonssted».

Ikke overrasket

Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm (SV) har 85 prosent av deponiet i sin kommune. Han er likevel mer bekymret for hele økosystemet enn for sin egen strandlinje.

– Det som lekker ut er så finfordelt at det ikke legger seg på bunnen her. I stedet fraktes gifter som PCB over store avstander og er en trussel mot miljøet generelt, sier Hintze. Han er godt kjent med kritikken mot deponeringen og overvåkingen og sier han ikke er overrasket over dommen.

For de dømte ble derfor straffen mildere enn aktors påstand. Politiadvokat Carl Graff Hartmann hadde bedt om inntil 60 dagers fengsel for de involverte og bøter på opptil 3 millioner kroner for selskapene. (©NTB)

Les mer om: