PRODUKSJON

En ring av kunnskap

Sammen diskuterte de hvilken funksjon ekspertpanelet skal ha, og hvordan automatisering i Norge bør utvikle seg i framtiden.

Møtedeltakerne var enige om at ekspertgruppen kan spille en viktig rolle for det norske automatiseringsmiljøet og norsk industri. Rollen som informasjonsformidlere blir ansett som den viktigste.

Under oppsummeringen framførte deltakerne at det er nødvendig å synliggjøre og profilere fagfeltet automatisering, og hvilken viktig rolle fagfeltet har for å fremme norsk industri. Ungdom må bli bedre informert om de mange yrkesmessige valgmulighetene de får ved å ta kybernetisk utdanning. NFA bør være med på å formidle gode historier om automatiseringsframganger. På den måten kan interessen for automatiseringsfaget økes og rekrutteringen bedres.

Viser veien

Til tross for mange gode innspill og ideer ble ikke ekspertgruppens oppgaver endelig avklart i løpet av det første møtet. Svend Heier fra Datarespons siterte Jungelboken for å illustrere hvordan det helst ikke bør bli. Jungelpatruljen marsjerer gjennom jungelen mens lederen sier følgende:

– Vi vet ikke hvor vi skal, men vi går i alle fall.

Hvis alt går etter planen, kan det norske automatiseringsmiljøet snart få hjelp av NFAs veivisere til å finne fram.

Styret i NFA skal nå legge en plan for hvordan kontakten best kan formidles mellom ekspertene og bransjen. For ekspertpanelet står kvalitetssikring av foreningens faglige aktiviteter først på dagsordenen.

Diskuterte framtiden

Automatisering er stadig viktigere for at industrien skal få sine overordnede behov dekket. Teknologidirektør i Kongsberg Maritime, Sverre Gotaas, ønsker å styrke profileringen av fagområdet automatisering.

– Økt konkurranse krever økt automatisering av norsk industri. Behovet for automatiseringskompetanse må gjøres synlig hos de bedriftene som trenger det. Men hva skal vi egentlig automatisere? spurte han under et diskusjonsinnlegg.

Gotaas viste til at svært mange norske bedrifter produserer i utlandet. Stadig flere vurderer også å flytte produksjonen utenlands. Små bedrifter kjøpes opp, dør eller forblir små, og det er nesten ingen nyetablering innen produserende industri i Norge. Det er få store produksjonsbedrifter i landet som også blir styrt fra Norge.

– Skal alle bli leverandører? Hvem skal vi i så fall levere til, og hvem skal rekrutteres til å lage det vi leverer? Kanskje det ikke skal være så mange kybernetikere i Norge? spurte teknologidirektøren.

Må tallfeste

Også Ole Jacob Sørdalen fra ABB og Magne Fjeld fra Elkem holdt debattinnlegg. Budskapet var at det er nødvendighet å tallfeste den mulige gevinsten ved å automatisere. Det økonomiske forbedringspotensialet må analyseres. Kybernetikerne må bli flinkere til å kvantifisere verdiskapingen og synliggjøre avkastningspotensialet for økonomene. Da kan bedriftslederne lettere forstå den økonomiske verdien av å investere i automatisering.

Men det er ikke alltid lett å omforme en sammensatt virkelighet til et enkelt tall. Teknologene bør jobbe tett sammen med økonomene for å få det til, men mange opplever at det er vanskelig å komme i inngrep med økonomene.

Les mer om: