ENERGI

En halv milliard gir halv effekt

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har laget en tiltaksanalyse for reduksjon av klimagasser i Norge. Analysen beskriver over 70 tiltak, som samlet vil gi en reduksjon på litt over tolv millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er bare tiltak som koster under 1000 kroner per tonn CO2-reduksjon som er tatt med.

Rapporten viser at 50 prosent av reduksjonene kan oppnås med tiltak som koster under 200 kroner per tonn CO2-reduksjon, mens 90 prosent reduksjon kan oppnås med tiltak til under 400 kroner per tonn. Tiltak billigere enn 125 kroner per tonn kan redusere utslippene med 35 prosent av forpliktelsen.

Mange tiltak nødvendig

For 450 millioner kroner i året kan følgende utslippsreduksjon av CO2-ekvivalenter oppnås:

– Utslipp fra prosessindustrien: Minus 1,6 millioner tonn.

– CH4 fra avfallsdeponier, HFK fra kulde/kjøleanlegg og VOC fra petroleumsindustrien: Minus 1,2 millioner tonn.

– Stasjonær forbrenning utenom prosessindustrien: Minus 2.0 millioner tonn.

– Veitrafikk: Minus 0,7 millioner tonn.

– Skip, fly, småbåter og andre mobile kilder: Minus 0,25 millioner tonn

Stort potensial i industrien

Størst reduksjonspotensial har utfasing av bruk av SF6 i magnesiumproduksjon, ombygging av fabrikklinjer i salpetersyrefabrikker for å redusere NO2-utslipp, redusert VOC-utslipp fra lagring og lasting av råolje, reduksjon av CH4 fra avfallsbehandling og mer bruk av HKF i husholdningenes kulde/kjøleanlegg.

Dyrest er mindre tiltak innen prosessindustri, veitrafikk og motorredskap.

Analysen baserer seg på en utslippsøkning i Norge på åtte prosent fra 1990 til 1998, og en forventet utslippsvekst på 24 prosent fra 1990 til 2010. Utslipp fra eventuelle gasskraftverk er ikke tatt med, heller ikke kostnader ved reduksjon av utslipp utenlands.

De viktigste utslippskildene innen forbrennings- og prosessutslipp er inkludert, men ikke utslipp av metan og lysgass fra jordbruket, lystgas fra biler og CO2-opptak i skog.

.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.