IKT

En digital modellsnekker

Shape AS et moderne, digitalt modellsnekkeri. Med basis i en nominell 3D-DAK modell fremstilles formverktøy. I samspill mellom konstruktør, støperi, produsent og formbygger blir modellen tilpasset krav fra de forskjellige aktørene. 3D-teknikker gir god kontroll og det kan lettvint produseres 3D-skisser eller endog skalamodeller undervis.

En digital 3D-modell kan også enkelt sendes på e-post mellom aktørene. Dette sparer mye tid og øker sikkerheten for at feil avsløres før formene blir produsert. Men det kreves erfaring og kompetanse for å gjøre de riktige veivalgene. Det må være et tett samspill mellom manuelle og maskinelle metoder og fagkunnskap er basis for gode løsninger.

Bred erfaring

Bedriften ble startet av Tor Steffenssen og Magne Tessem, begge med erfaring fra DAK og CNC i mekanisk industri.

– Vi driver ikke selv med design, men omformer kundens eget design til et konkret, fysisk uttrykk, sier Steffenssen.

– Vi har kraftig 3D-DAK verktøy og en 5-akse fresemaskin som kan bearbeide deler opp til 2000 x 1400 x 800 mm i egnede formmaterialer. I spesielle tilfeller kan vi levere ferdige CNC-programmer for bearbeiding av skulpturerte flater i kundens egne maskiner.

Støpemodeller

Godt samarbeid mellom støperi og modellbygger er avgjørende for et godt resultat. Det må taes hensyn til detaljer som hvor mye materialet krymper, plassering av utvisere for å kunne sammenføye flere sandkjerner etc. Flater som ikke skal bearbeides må være optimale, og flater som skal bearbeides må tillegges maskineringsmonn. For spesielt kompliserte modeller kan det være nyttig å lage en tidlig skalamodell som kan anvendes i metodestudier av hvordan kjernene må deles osv, forklarer Magne Tessem.

– I et prosjekt ble det laget en fullskala modell i lett polyuretanskum. Denne ble så brukt til å bestemme oppspenning og teste syklusene i verktøymaskinene. Slik sparte man mye tid i forhold til å vente på det første avstøpet fra støperiet.

Det vanligste materialet for fremstilling av freste modeller er polyuretanblokker (PUR). For prøveproduksjon av møbelskum har vi god erfaring med å benytte MDF (trefiber) former, mens produksjonsformer kan lages av f.eks. aluminium. Enkle modeller for visualisering etc. lages gjerne i polyuretanskum som er lett å maskinere.

3D-modellen har svaret

Produksjon av former og modeller krever at produktet foreligger i en 3D-DAK modell. Men dette forutsetter ikke at oppdragsgiver bruker 3D-DAK, sier Steffenssen. – Vi kan bygge opp slike modeller fra 2D-tegninger, skisser eller manuelt modellerte prototyper.

Det siste er en vanlig metode når designere har skulpturert gjenstander. Designerens formuttrykket blir omformet til matematisk definerte flater og volumer i 3D-DAK. Denne metoden er benyttet med gode resultater på så forskjelligartede objekter som skosåler, busser og overbygg på cruiseskip.

Les mer om: