ARBEIDSLIV

En av fire vil ta etterutdanning

Dette fremgår av en landsomfattende undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra Norgesuniversitetet.

Av de som planlegger etter- og videreutdanning, sikter halvparten mot utdanning på høyskolenivå som gir vekttall. Resten planlegger kortere kurs.

Nesten halvparten bruker nettet til å skaffe seg informasjon om etter- og videreutdanningsmuligheter.

Nettstudentene velger nettet som studieform primært fordi det gir dem høy grad av fleksibilitet i studiesituasjonen. Mange befinner seg i livsfaseklemmen mellom krevende jobb, barn og familie.

Les mer om: