ARBEIDSLIV

En attraktiv bystat

50 personer i ledende posisjoner tok med seg familie og etablerte seg på permanent basis i byrepublikken i Sørøst-Asia og dannet grunnstammen i et nytt hovedkontor med 275 ansatte. Årsomsetningen i Caltex er omlag NOK 120 milliarder.

Singapores Economic Development Board omtaler dette som en stor begivenhet og ser frem til sluttforhandling med ytterligere to selskaper som vurderer å flytte sitt hovedkontor til Singapore. Vi er vitne til at et land internasjonalt markedsfører sine tjenester som et hvilket som helst kommersielt selskap. I Europa er den nærmeste sammenligningen Irland. Begge land har oppnådd en imponerende økonomisk vekst som drastisk har hevet levestandarden og gjort landene til et attraktivt sted for unge mennesker.

Også industri

De fleste tenker på Singapore som en ren tjenesteytende økonomi. Men industrien utgjør 26 prosent av BNP og handelsflåten er større enn Norges. I dag representerer industri og shipping bare 12 prosent av BNP i Norge. En del av forskjellen forklares selvsagt med Norges store utnyttelse av stedbundne naturressurser og industriell videreforedling av olje og gass i Norge er egentlig ikke ønsket. For en periode gir inntektsstrømmen fra kontinentalsokkelen trygghet, men som man sier i Singapore: Vi har ikke andre ressurser enn våre mennesker, som vi må gi vekst- og utviklingsmuligheter i vår lille bystat. Det er nødvendig for å trygge levestandard og for å unngå at de mest ressurssterke flytter ut.

Hva overbeviste Caltex om at det var riktig å flytte til Singapore? Bush hadde jo ord på seg som guvernør å styre Texas i nær forståelse med næringslivet. Singapore vil fremheve at det er lett å rekruttere internasjonale ledere til bystaten. Den er familievennlig, har førsteklasses skoler og er en sikker by. Den har blant de beste og mest kostnadseffektive kommunikasjonssystemene i verden; fra havn, flyplass til telekommunikasjoner og et nasjonalt heldekkende bredbånds nettverk.

Berikende

Næringslivets rammebetingelser er stabile, og endringer skjer ut fra tankegangen at fleksibilitet skal utvises slik at enhver endring må bidra til å gjøre Singapore mer konkurransedyktig. Som toppen på kransekaken ryktes det at Caltex har fått ti års skattefrihet, samtidig som utbyttet fra selskaper i andre land kan tas inn, uten at det gir grunnlag for beskatning i Singapore.

Hva oppnår Singapore? Beslutningstakerne bosetter seg i landet. De vil alltid ha Singapores muligheter klart for seg enten det gjelder forskning og utvikling, underleveranser, rekruttering eller lokalisering av ny virksomhet. De er med å gjøre det lokale næringsliv mer internasjonalt orientert og rikere.

I 2000 hadde Singapore en BNP-vekst på 10,1 prosent, mens per capita produktet er USD 23.500. At slike resultater kan oppnås, skyldes blant annet en næringspolitikk som søker å tiltrekke seg beslutningssentra som er med å legge grunnlaget for en ny kunnskapsbasert økonomi.

PER-CHRISTIAN ENDSJØ er teknologiutsending i Singapore

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.