Emissæren i PF

Han flørtet med den relativt tynnsatte salen ved å trekke frem en lærdom fra Jan P. Syse:

"Vi besudler ikke denne talerstol med lysark og statistikk." Energien han deretter la inn for å formidle NRKs fortreffelighet, var en emissær fra Sørlandet verdig.

Bernander ser den digitale redaktøren som den viktigste utfordringen for almenkringkasterne.

Når TV-signalene blir digitale, vil boksen som gir TV-seeren menyen og de ulike kanalene hun kan velge mellom, lage prioriteringen for hva slags programmeny seeren får. Både NRK og TV2 er opptatt av å være den digitale redaktøren og ikke overlate den til kabel- eller satellittoperatører. Det er hovedbegrunnelsen for selv å bygge ut et digitalt bakkenett i Norge.

Likevel er teknologi et underordnet tema for Bernander.

- Eksistensberettigelsen til NRK har ingenting med teknologi og medier å gjøre, men med innholdet ut til seerne og lytterne, sier Bernander.