Emerson styrker seg i Stavanger

Espen Bratli er ansatt som uteselger i nyopprettet stilling på instrumentering hos Emerson Process Management AS.

Emerson styrker seg i Stavanger
Espen Bratli skal hjelpe rogalendingene med Emersonprodukter. Bilde: Emerson

Espen Bratli er ansatt som ny uteselger i nyopprettet stilling på instrumentering hos Emerson Process Management AS.

Mekatronikk

Han har allsidig bakgrunn fra bl.a. ingeniørstudier innen mekatronikk ved HiO samt at han de siste årene har jobbet som Field Supervisor i mudbehandlingsbransjen.

Espen er 44 år, opprinnelig fra Skien, men er bosatt i Sandnes. Han vil primært operere mot kunder lokalisert i Stavangerområdet, og ha base ved kontoret i Gamle Forusvei.

Norge

I Norge er Emerson leverandør innen prosessinstrumentering som innebærer måling av; trykk, temperatur, mengde, nivå, vibrasjon samt et bredt spekter innen prosessanalyse av væske og gasser. For roterende maskiner leverer selskapet et utvalg av utstyr for offline og online overvåking samt programvare for analyse av disse målingene.

Global

Emerson Process Managment er en del av et internasjonalt selskap med 230 produksjonsenheter verden rundt og totalt 132 000 ansatte. Produktspekteret er omfattende og rommer blant annet prosesstyring, industriell automatisering, kraftforsyning, pluss mye annet. Selskapet ble stiftet i 1890 under navnet Emerson Electric Company og har i dag hovedkontor i Ferguson, Missouri i USA.