NETTARKIV

ellonaskipperen

Anders J. Steensen
21. mars 2002 - 14:55

Siri Engesæth er kanskje ikke den som er mest i rampelyset, men hun er daglig leder av miljøorganisasjonen Bellona og har en stor betydning for norsk miljødebatt. Den 33 år gamle sosialantropologen var med i Gassteknologiutvalget som nylig la frem sin rapport for ledelsen i Olje- og energidepartementet. Som eneste medlem gikk hun imot deler av rapporten. - Jeg kan ikke være enig i at vi om ti til femten år skal satse på å bygge ut konvensjonelle gasskraftverk med CO 2-håndtering. Vi må utvikle ny teknologi fortest mulig og ta den i bruk. Det haster dersom Norge skal klare sine klimagassforpliktelser i henhold til Kyotoavtalen.

25 år gammel begynte hun i Bellona etter at hun hadde tatt sin hovedoppgave i Alaska. Her studerte hun de økonomiske virkningene som oljeindustrien og Exxon Valdez-ulykken hadde påført samfunnet. - Det er klart at vi ser mye av de samme tendensene her i Norge. Riktignok har vi ikke hatt en ulykke som med Exxon Valdez, men oljevernberedskapen er på mange måter i like dårlig forfatning mange steder langs kysten vår. Og den overoppheting av økonomien som oljeindustrien medførte i Alaska, er direkte overførbar. Selv om staten har mange penger, kan den ikke øse ut av kassen. Også i Alaska fikk de stadig dårlige veier, skoler og lavere sosial trygghet.

I Bellona har hun vært opptatt med å bygge opp den internasjonale virksomheten med kontorer i Murmansk, St.Petersburg, Brussel og i Washington. - Vi har fått en stor troverdighet, spesielt i Russland etter Nikitin-saken. Samfunnet har åpnet seg og fått myndighetene til å erkjenne at de har store uløste oppgaver knyttet til håndteringen av atomavfall. Det er tilfredsstillende å vite at vi er med på å løse mange av de oppgavene som samfunnet der står overfor.

Hun er født i Oslo, men kom til Arendal som seksåring. Nærheten til vannet i Nordens Venezia medførte interesse for seilsport, en idrett hun har drevet så lenge hun kan huske. I dag har hun en Snipe som hun deltar i regattaer med. I tillegg har familien en 36 fots ketchrigget Hero som de farter rundt med i fritiden. - Kombinasjonen stor seilbåt med mindre seilbåt på slep, er den perfekte ferien.

Seilererfaringen kan komme godt med. For seilere det naturlig å krysse i motvind, for de vet at før eller siden kommer de på slør eller lens, akkurat som med opinionen i miljøsaker. Dessuten har Bellona nylig anskaffet en 70-fots seilskute som de skal erobre Nord-Norge med. Skal de klare det, trengs en erfaren skipper. Hun står han nok av.

Siri Engesæth (33) styrer Bellona og deltok nylig i Gassteknologiutvalget. I fritiden sitter hun helst ved roret i seilbåten sin.

Les mer om: