Elkraftprisen til Glende

  • energi

Som leder av Statnetts kraftsystemdivisjon har han hatt en sentral rolle i planlegging og utbygging av det norske hovednettet. Glende har vært en flittig deltaker i internasjonalt arbeid innen elforsyningen.

I forbindelse med utdelingen trakk Nils Flatabø som er formann i den norske komite for Cigre, spesielt frem at Glendes spesialistkompetanse har kommet en rekke utviklingsland til nytte som konsulent på utformingen av deres kraftsystemer. Han har også vært en hyppig gjesteforeleser ved ulike internasjonale elkraftkonferanser. (kas)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå