Elkraftmesse

  • energi

I flere år har dette arrangementet vært holdt på Hamar.

Sintef, NIF og NITO er blant deltakerne i hovedkomitéen, og ingeniørorganisasjonene er samarbeidspartnerne for det faglige programmet.

Det vil bli lagt vekt på at messen skal avspeile ny teknologi og nye energiformer.

Det vil også bli avholdt seminarer arrangert av de enkelte utstillerne.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå