DOKTORGRADER

Elkraft til oljeplattformer

Elektrisk kraftforsyning til oljeplattformer ved hjelp av høyspenning likestrøm er tema for senioringeniør Jørgen Chr. Myhres doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Avhandlingen belyser noen av de tekniske forhold som har betydning ved avgjørelsen om å forsyne oljeplattformer med strøm fra land.

Arbeidet tar for seg hvordan et system med liten eller ingen egenproduksjon av elektrisk kraft oppfører seg når det blir matet med elektrisk kraft fra en vekselretter. Spenning og frekvens vil variere ved endring i belastningen, og disse variasjonene er studert.

Myhre har undersøkt hvilken minimumsutrustning som må være til stede for å holde variasjonene i spenning og frekvens innenfor normerte grenser. Konklusjonen er at man teknisk kan klare seg med mindre synkronkompensator enn tidligere antatt dersom grensene utnyttes fullt ut. Det er ikke gjennomført analyse av plassbehov og vekt på slike systemer, heller ikke av kostnader og lønnsomhet.

Avhandlingen har tittelen Electrical Power Supply to Offshore Oil Installations by High Voltage Direct Current Transmission (Elektrisk kraftforsyning til oljeplattformer ved hjelp av høyspenning likestrøm). Den er utført ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU, med professor Tore Undeland som hovedveileder og professor II Henry Raphael, Statoil/NTNU, som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.