Elevplattform til 12 millioner

SAMARBEID: Fylkeskommunene har gått sammen om å etablere Nasjonal digital læringsarena for å øke kvalitet og tilgjengelighet på digitale læremidler i den videregående skolen.
SAMARBEID: Fylkeskommunene har gått sammen om å etablere Nasjonal digital læringsarena for å øke kvalitet og tilgjengelighet på digitale læremidler i den videregående skolen.
  • IT

Umoe IKT-selskapet Softspring i Bodø gikk seirende ut av anbudskonkurransen om drift av den digitale læringsplattformen NDLA, Nasjonal digital læringsarena.

Videregående

Dette er læringsarenaen for alle elever i den videregående skolen i Norge, der 200 000 brukere i den videregående skolen får tilgang til digitale læremidler.

Kan øke

Avtalen løper over fire år og har i første omgang en ramme på 12 millioner kroner.

Omfanget vil kunne øke i kontraktens løpetid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå