ARBEIDSLIV

Elendig luft i Oslo

Langs veiene er svevstøv og eksos fra biltrafikken mest plagsom, men også vedfyring skader lungene.
Langs veiene er svevstøv og eksos fra biltrafikken mest plagsom, men også vedfyring skader lungene. Bilde: Arkiv
Leif Haaland
12. nov. 2002 - 08:05

Flere enn tidligere antatt er utsatt for helsefarlig luftforurensning i Oslo.

I fjor ble flere enn 200.000 innbyggere utsatt for svevestøvnivåer over nasjonalt nivå for 2010, opplyser Statens forurensningstilsyn.

Vedfyring er større synder enn tidligere antatt. Noen steder gir den 85 prosent av svevestøvet.

Nær store veier er biltrafikken den dominerende forurensningskilden. Det dramatiske er at eldre, syke og småbarn med luftveissykdommer kan dø for tidlig på grunn av disse forurensningene.

I tillegg til luftveissykdommer er det påvist sammenheng mellom benzeneksponering og forekomst av blodkreft og benmargskreft.

Mottiltak er flere som reiser kollektivt, bedre renhold av veiene, bedre ovner, færre piggdekk og redusert hastighet på større veier, mener SFT.